huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh


Pic_adv/20180814101616banner-2-09-2018 334.jpg Pic_adv/20180313081902DVC1.png

Tin tức & Sự kiện

Văn hóa - XH, ANQP

Hiệu quả từ mô hình Camera An ninh tại các khu dân cư ở huyện Cẩm Xuyên

Mô hình Camera an ninh tại các khu dân cư đã được một số địa phương ở huyện Cẩm Xuyên bắt đầu triển khai. Với hình thức xã hội hóa, nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư đã được lắp đặt hệ thống camera, bước đầu đã đưa lại hiệu quả khá rõ nét. Không chỉ nâng cao ý thức của người dân mà qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera đã phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Kinh tế đầu tư

Đảng, Đoàn thể

Ủy ban các xã thị trấn

Hệ thống văn bản

  • STT

  • Ban hành

  • Tên văn bản