huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh


Pic_adv/20180313081902DVC1.png

Tin tức & Sự kiện

Văn hóa - XH, ANQP

Tập huấn lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho 160 điều tra viên của 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện.

Kinh tế đầu tư

Đảng, Đoàn thể

Ủy ban các xã thị trấn

Hệ thống văn bản