huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh


Pic_adv/2019010315351615463276972500 5555.jpg Pic_adv/20180313081902DVC1.png

Tin tức & Sự kiện

Văn hóa - XH, ANQP

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ”. Gắn với 3 năm thực hiện chỉ thị 05 chỉ Bộ chính trị.

Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ”. Gắn với 3 năm thực hiện chỉ thị 05 chỉ Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh. Ở huyện có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm văn hóa truyền thông huyện.

Kinh tế đầu tư

Đảng, Đoàn thể

Ủy ban các xã thị trấn

Hệ thống văn bản