huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội LHPN Thị trấn Cẩm Xuyên: Nhiều phong trào thi đua yêu nước

01-15-2015

LHPN Thị trấn Cẩm Xuyên: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 – 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015.

 

 


Hội LHPN Thị trấn Cẩm Xuyên nhiều phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực

 

Với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả thiết thực, phong trào thi đua trong các cấp hội phụ nữ ở Thị trấn Cẩm Xuyên đã được đông đảo chị em tham gia hưởng ứng và đạt nhiều kết quả, nhiều phong trào đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa sâu rộng như: Phong trào phụ nữ tích học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; giỏi việc nước, đảm việc nhà; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; nuôi con khỏe, dạy con ngoan; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Trong phong trào phụ nữ tích học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, hội LHPN Thị trấn Cẩm Xuyên đã tổ chức tuyên truyền, học tập 13/13 chi hội, trong đó có 90% hội viên đăng ký thực hiện, qua bình xét có 87,5% đạt tiêu chuẩn, trong đó có 147 hội viên đạt phụ nữ tiên tiến xuất sắc.

 


Với hình thức bỏ ống tiền tiết kiệm, trong 5 năm qua Hội viên phụ nữ Thị trấn Cẩm Xuyên
đã tiết kiệm hơn 2,1 tỷ đồng

 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội viên PN Thị trấn Cẩm Xuyên đã xây dựng các ống tiền tiết kiệm với số tiền thu được trong 5 năm là hơn 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó hội đã phát động phong trào tiết kiệm theo tổ vay vốn, CLB, tổ phụ nữ, từ đó chị em đã tiết kiệm được gần 4 tỷ đồng để đầu tư  phát triển kinh tế cho gia đình, đồng thời cũng trích hơn 125 triệu đồng để hổ trợ chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

 


... và xây dựng hàng chục mô hình kinh tế có hiệu quả cao

 

Trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, Hội phụ nữ Thị trấn Cẩm Xuyên đã tín chấp nguồn vốn, phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, sản xuất kinh doanh cho hội viên. Xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Bên cạnh đó, chị em cũng đã giúp 72 hộ thoát nghèo có địa chỉ, 43 hộ thoát nghèo bền vững. Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đã được hội viên phụ nữ Thị trấn Cẩm Xuyên hưởng ứng tích cực, đến nay có 90%  gia đình hội viên phụ nữ  đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được hội viên tích cực tham gia, đặc biệt trong 5 năm qua đã xây dựng 4 nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN Thị trấn Cẩm Xuyên vẫn còn nhiều hạn chế như:  Chưa xây dựng được nhiều các điển hình tiên tiến, các mô hình tập thể xuất sắc. Trình độ chị em phụ nữ chưa đồng đều; Các biện pháp thi đua, nội dung thực hiện ở một số chi hội chưa thật cụ thể, chưa phát huy hết tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, rút ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, hội LHPN Thị trấn Cẩm Xuyên đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020. Trong đó tập trung đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, nâng cao chất lượng cuộc sống, trình độ về mọi mặt cho phụ nữ, phát huy nội lực, huy động trí tuệ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đô thị văn minh, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện nhà.

 

          Với những thành tích đã đạt được, đã có nhiều tập thể và cá nhân được tặng giấy khen và tuyên dương tại hội nghị

 

                                   Tin, ảnh:    Hồng Phượng – Đình Tuấn