huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Tập huấn tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015.

01-08-2015

 

           Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức tập huấn tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 cho 105 cán bộ là chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó và tự vệ trưởng các xã thị trấn, cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn. D hội nghị ở tỉnh có đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Phong – Trợ lý ban quân lực Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc –UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

 

 

           Trong thời gian một buổi, các học viên đã được ban chỉ đạo tổng điều tra phổ biến, hướng dẫn  các   nội dung chính về các bước tiến hành tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền quốc phòng toàn dân gồm: Quán triệt Chỉ thị số 78/CT- BQP của Bộ quốc phòng về việc tổng điều tra; Giới thiệu một số nội dung cơ bản trong hướng dẫn số 1647/HD của Bộ tham mưu Quân khu 4 và Hướng dẫn các mẫu biểu tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân; Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, thông tư của bộ quốc phòng vè hướng dẫn việc xác định quân nhân dự bị đủ điều kiện động viên; Thông tư số 19/TT của Bộ quốc phòng quy định mẫu biểu đăng ký quản lý thống kê báo cáo kết quả đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật, thuộc diện bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

         Lớp tập huấn nhằm mục đích để cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc làm căn cứ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn dự bị động viên và điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm  vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Ngọc Long