huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: Thu ngân sách vượt trên 30% so với kế hoạch của tỉnh giao

01-05-2015

Với quyết tâm vượt thu, đội ngũ cán bộ, nhân viên Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên đã thường xuyên bám nắm địa bàn cùng với chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, năm 2014 tiếp tục vượt chỉ tiêu của tỉnh giao.

 

             Thời gian qua, Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách, theo đó, tính đến ngày 30 tháng 12 số thu của huyện đạt 132 tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch của tỉnh giao. Với quyết tâm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tránh thất thoát nguồn thu và tiếp tục vượt chỉ tiêu tỉnh giao, ngoài các đoàn liên ngành của huyện, Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên đã thành lập 2 tổ công tác với nhiều đoàn phụ trách các địa bàn, từng lĩnh vực để đôn đốc công tác thu ngân sách. Cùng với công tác tuyên truyền vận động, các tổ công tác đã khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu thuế, thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp cố tình trốn thuế.

 


Cán bộ, nhân viên Chi cục thuế Cẩm Xuyên thường xuyên tuyên truyền vận động đến các hộ kinh doanh

 

          Theo báo cáo của Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên, năm 2014 nguồn thu ngoài quốc doanh lại chiếm ưu thế khá cao trong cơ cấu nguồn thu, đến nay số thu ngoài quốc doanh là 33,2 tỷ đồng đạt 118,9%. Một điều đáng nói đó là trên địa bàn huyện với hơn 3300 hộ kinh doanh cá thể trên nhiều lĩnh vực, với mục tiêu thu đúng, tránh thất thoát nguồn thu, cán bộ nhân viên chi cục thuế Cẩm Xuyên đã đến từng nhà, tuyên truyền vận động các đối tượng nộp thuế thông suốt chủ trương, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.

        Đến thời điểm này phần lớn các sắc thuế của huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu như thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thu doanh nghiệp Nhà nước, thu khác ngân sách xã, tiền thuê đất…còn một số sắc thuế chưa hoàn thành là thu khác ngân sách huyện đạt và tỷ lệ nợ đọng vẫn còn dưới 4%. Theo đó, huyện Cẩm Xuyên đang tập trung mọi nguồn lực, dừng các cuộc họp không cần thiết, huy động tối đa lực lượng để đôn đốc các đơn vị nộp thuế, đặc biệt tập trung thu hồi nợ đọng thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tránh thất thoát nguồn thu.

Đến thời điểm hiện tại, thu ngân sách của huyện Cẩm Xuyên đã vượt trên 30% so với kế hoạch của tỉnh giao, đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2014.

 

Bài,  ảnh: Hà Vân – Ngọc Long