huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Cây sáng kiến Hà Văn Kim

12-17-2014

Trung úy QNCN Hà Văn Kim, nhân viên quân khí Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh rất cần cù, chịu khó, không ngừng tìm tòi, học hỏi, thường xuyên có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng kỹ thuật Vin-hem Pích, tháng 8-2007, Hà Văn Kim được điều động về công tác tại Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên, được giao nhiệm vụ là nhân viên quân khí, quản lý kho kỹ thuật. Anh đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu qua sách vở, tài liệu và công nghệ thông tin, thực hiện thành công các sáng kiến: “Kìm bóp kíp an toàn”, "Mô hình mô phỏng sai lệch đường ngắm".

Trung úy QNCN Hà Văn Kim (bên trái).

Thông thường khi sử dụng kìm bóp định vị kíp nổ với dây cháy chậm và nụ xòe, nếu tâm lý người thực hiện chưa vững vàng, động tác chưa thuần thục thì rất dễ xảy ra nổ kíp, mất an toàn, nhưng với sáng kiến kìm-cối bóp kíp an toàn của anh đã giúp cho người thực hiện được yên tâm, vững vàng hơn. Với sáng kiến “mô hình mô phỏng sai lệch đường ngắm”, đã giúp rút ngắn được thời gian lên lớp của giáo viên, giúp người học dễ hiểu và nắm rõ được nguyên tắc các đường ngắm đúng, đường ngắm cơ bản. Các sáng kiến này của anh đã được Bộ CHQS tỉnh đưa vào ứng dụng thực tiễn trong huấn luyện và diễn tập, được Bộ tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao. Trung úy QNCN Hà Văn Kim tâm sự: “Những lúc gặp khó khăn, tôi luôn được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và anh em, đồng chí, đồng đội giúp đỡ, động viên. Tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự quan tâm của mọi người, đây là động lực để bản thân tôi tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để có được nhiều sáng kiến”.

Theo: TRỌNG SƠN
Báo QĐND