huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội CCB huyện Cẩm Xuyên với phong trào thi đua “ CCB gương mẫu”

12-05-2014

Năm năm qua phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động. Với nhiều cách sáng tạo, hiệu quả, Hội CCB các cấp ở huyện Cẩm Xuyên đã cụ thể hoá thành các phong trào thi đua thiết thực, đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ sát thực với địa phương. Thực sự đã trở thành động lực to lớn, thúc đẩy cán bộ, hội viên CCB nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện nhà.

 

Thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển quê hương đã trở thành một phong trào thi đua có tính bền vững và phát triển hiệu mạnh mẽ. Hội viên CCB các xã, thị trấn đã vượt qua mọi khó khăn, gian khó, mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Phát huy bản chất truyền thống của anh “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phong trào giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng trong các cấp hội CCB toàn huyện. Điều đáng nói, phong trào đã kịp thời động viên và tạo điều kiện để anh chị em CCB có điều kiện tham gia vào các dự án, các chương trình phát triển kinh tế. Vận động hội viên xoá vườn tạp, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dung khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Điểm nổi bật là nhiều hội viên CCB biết vận dụng, khai thác, phát huy tối đa thế mạnh của từng địa phương. Sử dụng nguồn vốn, lao động hợp lý vào từng môi trường, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế. Tính đến nay toàn Hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng được 164 mô hình kinh tế tiêu biểu do hội viên CCB làm chủ với thu nhập mỗi năm từ 50 triệu đồng trỏe lên. Sau 5 năm phong trào thi đua “giảm nghèo nhanh, bền vững”, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm bình quân hàng năm gần 2%, số hộ hội viên khá, giàu tăng nhanh. Và tại các địa phương, Hội CCB thực sự đã trở thành những điển hình về vượt khó vươn lên làm giàu, được cấp ủy Đảng, chính quyền  ghi nhận, nhân dân khâm phục và làm theo.

Một mô hình kinh tế của CCB 

Nét nổi bật của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong những năm qua là các cấp hội CCB đã tham gia tích cực và có hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” . Bằng nhiều nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể và trên từng lĩnh vực đã góp phần cùng các địa phương đẩy nhanh thực   hiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Hội viên hội CCB không chỉ là những người đi đầu trong phong trào hiến đất, hiến cây, hiến công trình để làm GTNT, mà họ còn là những tuyên truyền viên có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Trong hơn 3 năm qua đã có hàng ngàn hội viên CCB hiến hàng trăm ngàn m2 đất, hàng ngàn mét tường rào xây, đóng góp gần 200.000 ngày công lao động  và hơn 3 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Bên cạnh đó các cấp hội CCB cũng đóng góp gần 14.000 ngày công lao động và gần 800 triệu đồng để  xóa 170 nhà của hội viên bị xuống cấp và sữa chữa, làm mới 82 nhà tình nghĩa. Tham mưu, rà soát, phối hợp nhà tài trợ để hổ trợ 772 bê, nghé giống cho hộ nghèo, cận nghèo trị giá trên 8 tỷ đồng. Những phong trào, những hoạt động của hội viên hội CCB ở huyện Cẩm Xuyên thực sự đã góp phần to lớn cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Hội CCB huyện Cẩm Xuyên hiện hơn 8000 hội viên, trong đó có gần 3500 hội viên là Đảng viên chiếm hơn 34 % đảng viên toàn huyện. Trong số đó có nhiều hội viên đương nhiệm giữ các cương vị lảnh đạo, quản lý từ huyện đến thôn xóm. Dù ở cương vị nào thì CCB cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đầu, bước trước, tâm huyết, trách nhiệm trong mọi phong trào thi đua yêu nước, thể hiện trong mỗi việc làm và hành động. Chính vì vậy hội CCB chính là lực lượng nóng cốt, trực tiếp của trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Đặc biệt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với  thực hiện Nghị quyết TW4 “ Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng” hiện nay. Hội CCB đã đề ra nhiều việc làm bình dị, nhưng giàu tính nhân văn như: Lập bàn thờ Bác Hồ tại gia đình, thực hiện phong trào tiết kiệm vì hội viên nghèo, kêu gọi, quyên góp giúp đở đồng đội làm nhà ở ..vv. Bên cạnh đó Hội CCB đã phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB có 172 hội viên được tôn vinh ở cấp cơ sở, 2 tổ chức Hội và 15 hội viên được tôn vinh cấp huyện.

Giao lưu tạo đàm giữa hội CCB và thế hệ trẻ 

Bằng nhiều nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực gắn sát với thực tiễn của địa phương, phong trào thi đua “ CCB gương mẩu” không chỉ được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, mà đã để lại những dấn ấn tốt đẹp trong lòng cán bộ, Đảng viên và nhân dân, đặc biệt trở thành những hình mẩu đẹp cho thế hệ trẻ noi theo. Hội viên hội CCB trở thành những nhân tố “ nói dân nghe, làm dân theo, dân tin”.

  Những thành công trong phong trào “ CCB gương mẫu” đã góp phần quan trọng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Từ những thành tích đã đạt được, Hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý để tiếp tục phát động các phong trào thi đua có hiệu quả hơn nữa.  

          Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tin tưởng rằng các cấp hội CCB trong toàn huyện sẽ sát cánh cùng Đảng Bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà vượt qua khó khăn, thử thách. Đóng góp xứng đáng vào sự ổn định chính trị, phát triễn kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương Cẩm Xuyên ngày càng đổi mới, vững mạnh.

                        .

Bài, ảnh: Hồng Phượng -Đình Tuấn – Minh Sơn