huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Đoàn kiểm tra thi đua, khen thưởng cụm 6 tỉnh Bắc Trung Bộ làm việc tại Cẩm Xuyên

12-05-2014

Chiều ngày 03/12/2014, đoàn kiểm tra TĐ-KT cụm 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã đến tham quan các mô hình, điển hình tiêu biểu và làm việc với Hội đồng TĐ-KT huyện Cẩm Xuyên.

          Đoàn đã tham quan mô hình chăn nuôi lợn của công ty TNHH Tịnh Toàn tại xã Cẩm Thăng, đây là mô hình liên kết trong chăn nuôi lợn thương phẩm có quy mô lớn nhất tỉnh. Với trang trại hơn 4.400 con, công ty TNHH Tịnh Toàn đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong chăn nuôi, đầu tư bài bản, chăm sóc khoa học, đúng kỹ thuật, chú trọng đến môi trường. Bên cạnh đó, những chính sách hỗ trợ kịp thời và thủ tục hành chính gọn nhẹ của chính quyền đã giúp công ty mạnh dạn trong phát triển chăn nuôi.

            Tại buổi làm việc với Hội đồng TĐKT huyện, đoàn đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch UBND huyện báo cáo việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua. Đặc biệt, năm 2014, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức nhiều nội dung, hình thức thi đua thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Phong trào thi đua phát triển sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đơn vị cơ sở, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước và tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển KT-XH, QP-AN. Đối tượng khen thưởng đã chú ý nhiều hơn đến người lao động. Công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt được quan tâm; công tác khen thưởng bảo đảm  kịp thời, động viên thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong công tác thi đua, huyện đã xác định nội dung phong trào thi đua tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, kết hợp giữa phát triển kinh tế với phát triển VH-XH, ổn định đời sống nhân dân, củng cố QP-AN, bảo đảm  trật tự xã hội.

          Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐTĐKT Quảng Bình Đặng Phúc Duệ - Trưởng đoàn đã đánh giá cao những cách làm chủ động, đổi mới, giàu tính sáng tạo và thiết thực trong công tác TĐKT của huyện Cẩm Xuyên, coi là bài học bổ ích cần nhân rộng trong các địa phương thuộc cụm thi đua. Những điển hình trong phong trào thi đua thực sự tiêu biểu, là động lực để khơi dậy năng lực sáng tạo trong học tập, công tác và lao động sản xuất của mỗi tập thể, cá nhân.Trên cơ sở đó phát huy  thành tích, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời phát hiện các điển hình mới nhân ra diện rộng để cộng đồng xã hội học tập, noi theo. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy làm TĐKT, hội đồng TĐKT từ huyện đến cơ sở chủ động, tích cực đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

                                                                                  PHÒNG NỘI VỤ