huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Truyền thống văn hóa

Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 11

11-28-2014

   Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 11, nhằm định hướng tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lâp quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

 

Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 11

 

   Tại hội nghị, đội ngủ báo cáo viên đã được, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy báo cáo tình hình thời sự đối ngoại của Việt Nam và một số nội dung về ANQP đối ngoại giữa Việt Nam và nước ngoài về chủ quyền lãnh thổ;  Và một số nhiệm vụ ANQP trong thời gian tới về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay nhằm góp phần giữ vững ổn định công tác ANQP trong nước. Đồng thời cũng định hướng một số nội dung tuyên truyền cho đội ngủ báo cáo viên trong thời gian tới.

   Đại diện lãnh đạo ban chỉ huy quân sự huyện quán triệt về đề cương tuyên truyền và hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944- 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân ( 22/12/1989 -22/12/2014), Hội CCB Việt Nam: 25 năm xây dựng và phát triển (1989-2014). Cũng tại hội nghị thường trực hội khuyến học huyện cũng báo cáo công tác chuẩn bị đại hội hội khuyến học nhiệm kỳ(2014-2019).Với những nội dung trọng tâm: Những chức năng và nhiệm vụ của hội khuyến học; Kết quả của hội khuyến học trong nhiệm kỳ qua; Kế hoạch chuẩn bị đại hội hội khuyến  học nhiệm kỳ mới.

   Hội nghị báo cáo viên lần này nhằm mục đích giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về truyên thống cách mạng của dân tộc, công tác khuyến học khuyến tài và một số nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Ngọc Long – Phương Thảo.