huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 1.280 lao động

10/02/2014

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh giúp đỡ tuyển dụng 1.280 lao động Việt Nam vào làm việc tại Công ty.

Close

Theo đó, Formosa cần tuyển 1.280 lao động thay thế lao động nước ngoài làm việc tại Công ty hữu hạn cổ phần kỹ thuật công trình CISDI Trung Quốc thực hiện gói thầu xây lò cao số 1 và 2 thuộc dự án Khu Liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Cụ thể: nhân viên quản lý 150 lao động; trong đó, đại học trở lên hoặc tương đương (40 người), có ít nhất 5 năm làm việc (100 người), đại học trở lên hoặc tương đương và ít nhất 5 năm làm việc (10 người), mức lương trung bình 7.000.000 đồng. Lao động kỹ thuật 1.130 người, yêu cầu có ít nhất 5 năm làm việc, mức lương trung bình 6.000.000 đồng.

                                                                           Theo:Baohatinh.vn