huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin giáo dục

Trường chính trị Trần Phú : Nghiên cứu thực tế NTM

10-25-2014

 Thực hiện Quyết định số 3690 của UBND Tỉnh về đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2013 – 2014. Trường Chính trị Trần Phú vừa tổ chức nghiên cứu thực tế về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại 2 xã Cẩm Lạc và Cẩm Nhượng của huyện Cẩm Xuyên.

 Tại buổi làm việc đoàn đã nghe lảnh đạo 2 xã Cẩm Nhượng và Cẩm Lạc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và thảo luận chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện lộ trình hoàn thành các tiêu chí, các giải pháp đến năm 2015. Cùng ngày đoàn cũng đã đến tham quan, nghiên cứu thực tế tại các mô hình kinh tế, trang trại chăn nuôi tập trung và các cơ sở, hợp tác xã thủy hải sản tại xã Cẩm Nhượng và Cẩm Lạc.

   Mục đích của trường trong đợt nghiên cứu thực tế lần này là nhằm thu thập thông tin, cứ liệu, dẩn chứng để vận dụng vào bài giảng cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM năm 2014 và những năm tiếp theo. Được biết năm 2013 trường đã tổ chức đào tạo được 20 lớp cho 1800 cán bộ huyện và xã về xây dựng NTM. Kế hoạch năm 2014 trường sẽ tiếp tục đào tạo 26 lớp trong đó có 2 lớp bồi dưỡng cán bộ báo cáo viên cấp huyện và 24 lớp cán bộ xã và thôn, đồng thời lồng ghép các nội dung qua thực tế vào giảng dạy cho các lớp quản lý nhà nước nghạch chuyên viên và các lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính trên địa bàn toàn tĩnh.

  Tin, ảnh: Ngọc Long