huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên : Tiêm hơn 200 nghìn liều vắc xin gia súc, gia cầm

12/09/2014

Khác với những năm trước năm nay để nâng cao hiệu quả tiêm phòng,  tránh thời gian thu hoạch lúa trùng với thời gian tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, rung tâm ứng dụng khoa học kỷ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi  huyện Cẩm Xuyên triển khai sớm công tác tiêm vắc xin đợt 2 cho đàn  gia súc, gia cầm.

    Cùng với triển khai sớm, trung tâm cũng phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh  công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về pháp lệnh tiêm phòng, tác hại của dịch bệnh và những nguy hại mà dịch bênh gây ra ảnh hưởng lớn đến tài sản và sức khỏe của cộng đồng, tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc gia cầm chính là cách tốt nhất, rẻ tiền nhất để bảo vệ tài sản đàn gia súc, gia cầm và sức khỏe của mọi người.

   Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm nay toàn  huyện đã nhận về gần 200 nghìn liều vắc xin, trong đó vắc xin cúm gia cầm 125 nghìn liều, LMLM 16 nghìn liều, tụ huyết trùng trâu bò 12.600 liều, còn lại vắc xin dịch tả lợn và tụ huyết trùng lợn. Đến nay toàn huyện đã tiêm được 22/27 xã, thị trấn, còn 5 xã là Cẩm Dương, Cẩm Hòa, Cẩm Mỹ và  Cẩm Quang và Cẩm Trung. Rút kinh nghiệm từ những năm trước công tác tiêm phòng năm nay được tổ chức dưới hình thức tiêm cuốn chiếu, chọn xã Cẩm Bình làm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm từ đó tổ chức tiêm trên toàn huyện. Đặc điểm của tiêm cuốn chiếu là triển khai tiêm theo từng xã một nên tính triệt để cao và rút ngắn thời gian tiêm. Sau tiêm phòng tổ chức giám sát, theo dõi chặt chẽ và có biện pháp xử lý kịp thời sau tiêm.

   Với nhiều giải pháp đồng bộ trong triển khai công tác tiêm phòng nên kết quả tiêm phòng đạt cao trên 80 %, vượt chỉ tiêu kế hoạch, một số xã đạt cao như Cẩm Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Cẩm Nam, Cẩm Hưng …Toàn huyện phấn đấu hoàn thành công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trước 30 tháng 9.

                                                             Hoài Thương