huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

22 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thức ăn gia súc, gia cầm

11/09/2014

 Bộ NN-PTNT vừa ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

22 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thức ăn gia súc, gia cầm
Sẽ có thêm nhiều hóa chất, kháng sinh bị cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. (Ảnh minh họa từ Internet)

   Theo đó, có 22 loại hóa chất, kháng sinh bị cấm, gồm: Carbuterol, Cimaterol, Clenbuterol, Chloramphenicol, Diethylstilbestrol (DES), Dimetridazole, Fenoterol, Furazolidon và các dẫn suất nhóm Nitrofuran, Isoxuprin, Methyl-testosterone, Metronidazole, 19 Nor-testosterone, Ractoparnine, Salbutamol, Terbutaline, Stilbenes, Trenbolone, Zeranol, Melamine (với làm lượng Melamine trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5mg/kg), Bacitracin ZN, Carbadox, Olaquidox.

   Trong đó, các chất Carbadox, Olaquidox, Bacitracin ZN vẫn được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm đến hết ngày 30/6/2015.

   Bộ NN-PTNT cũng quyết định bãi bỏ quy định về việc quản lý Melamine đối với thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Quyết định số 3762/QĐ-BNN ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

                                                    Theo Nông nghiệp Việt Nam