huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Kiểm tra diện tích sản xuất giống lúa mới tại một số xã, thị trấn

22/08/2014

Nhằm từng bước nhân rộng sản xuất lúa hàng hóa, trong vụ hè thu năm nay huyện Cẩm Xuyên đã đưa vào sản xuất một số giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao. Đồng chí Trần Hữu Duyệt - PCT UBND huyện và các phòng chuyên môn đã có buổi kiểm tra đánh giá sơ bộ kết quả.

                           

              Upload

       Vụ hè thu năm nay huyện Cẩm Xuyên, đưa vào trồng khảo nghiệm một số giống lúa mới như  LH12, CTX 30, Thiên ưu 8, OM 4218 và giống lúa Hoa Khôi, sản xuất tâp trung tại các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Thị trấn Thiên Cầm. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, cũng như các hộ dân tham gia sản xuất khảo nghiệm, việc sản xuất giống lúa mới có những ưu điểm như: cây lúa sinh trưởng và phát triển nhanh, có khả năng vụ hè thu năm nay cho thu hoạch sớm hơn cùng kỳ các năm từ 5 – 7 ngày.  Lúa trổ nhanh, thoát cổ bông, đặc biệt không bị hiện tượng trắng, khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt, phù hợp với đồng đất và khí hậu địa phương. Các giống mới đưa vào khảo nghiệm dự kiến cho năng suất và sản lượng cao, chất lượng gạo ngon, đáp ứng yêu cầu sản xuất lúa hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.

     Được biết, sau khi thu hoạch, huyện sẽ tổ chức hội thảo đánh giá các kết quả cụ thể, để tiếp tục mở rộng diện tích trong các vụ sản xuất tới, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng lúa tại địa bàn huyện.

                               Tin, ảnh: Bá Thuật