huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Xã Cẩm Lạc: Tổ chức tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới

04/08/2014

Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2015,  Ban Quản lý, Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Cẩm Lạc đã tổ chức cho toàn thể các đồng chí cán bộ xã, bí thư, thôn trưởng 12 thôn đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nói chung và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nói riêng ở thôn Tân An xã Cẩm Bình và xã Kỳ Tân - huyện Kỳ Anh.

                     Upload

   Trong thời gian một ngày, đoàn đã trực tiếp đến thăm quan, học tập kinh nghiệm về xây dựng NTM và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Tân An xã Cẩm Bình và xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh. Xã Cẩm Bình và xã Kỳ Tân đều là hai địa phương về đích NTM trong năm 2013. Tại các địa điểm, đoàn đã trực tiếp tham quan các mô hình, trao đổi cách làm của các địa phương này. Sau khi tham quan tại xã Cẩm Bình và xã Kỳ Tân, đoàn cũng đã trực tiếp thăm quan nhà máy chế biến súc sản Mitraco tại cảng Vũng Áng - huyện Kỳ Anh. Với nhiều mô hình chăn nuôi lợn, gà có quy mô lớn, việc thăm quan nhà máy chế biến súc sản, tạo cơ hội cho xã Cẩm Lạc khâu nối để hướng tới ký kết bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân.
    Được biết, từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mỗi năm xã Cẩm Lạc đểu tổ chức cho cán bộ đi tham quan thực tế 1 lần để học tập kinh nghiệm. Qua mỗi đợt học tập, tham quan thực tế, Cán bộ xã Cẩm Lạc sẽ có những định hướng sát thực hơn trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đưa chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Lạc về đích theo đúng lộ trình.

                                                                          Tin, ảnh: Mỹ Hạnh