huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội nông dân tỉnh: Tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận thị trường phát triển kinh tế tập thể và hoạch toán kinh tế hộ.

31/07/2014

Nhằm góp phần thực hiện chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với dự án SRDP tổ chức lớp tập huấn phương pháp tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế tập thể và hoạch toán kinh tế hộ cho 40 thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Cẩm Thành. Đến dự ở tỉnh có đồng chí Trần Đình Gia – TUV, Chủ tịch hội nông dân tỉnh, đồng chí Phan Văn Tài – Phó giám đốc dự án SRDP, Thạc sĩ Đặng Ngọc Quang – Chuyên gia tư vấn đào tạo trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh trực tiếp giảng dạy.

Trong thời gian 3 ngày lớp tập huấn đã được truyền đạt các chủ đề về nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ. Giới thiệu các loại mô hình dự án sản xuất kinh doanh cho thị trường của nông dân; Thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của các hộ sản xuất dịch vụ nông thôn; Mô tả sản phẩm khách hàng, thị trường kênh phân phối và chiến lược tiếp thị; Chia sẽ phân tích thị trường của các thành viên; Xác định giá thành sản phẩm và dịch vụ; Nhu cầu vốn, nguồn vốn kế hoạch tài chính, công thức kế toán cơ bản, chu kỳ sản xuất dịch vụ và chi phí; Phân bổ lợi nhuận và tích luỹ vốn, thanh toán công nợ, thực hành viết kế hoạch kinh doanh; Luyện ghi chép thu chi và làm báo cáo lỗ lãi…

 

Kết thúc lớp tập huấn 100% học viên có kỹ năng và kiến thức toàn diện về phần tích đánh giá thị trường nông nghiệp tại địa phương, nắm vững nội dụng cơ bản của kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, nội dung hoạch toán hoạt động sản xuất của hộ và những phương pháp để tiến hành thực hiện tại địa phương.

                                         Tin, ảnh:   Ngọc Long