huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn xây dựng khu dân cư theo kiểm mẫu

23/06/2014

Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với huyện Cẩm Xuyên tổ chức lớp tập huấn xây dựng Khu dân cư kiểu mấu cho trên 400 học viên là các cán bộ xã và nhân dân tại 2 thôn đó là thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành và  thôn 6 xã Cẩm Thăng.

                    Upload

  
  Trong thời gian hai ngày, các học viên  sẽ được  tiếp thu các nội dung về xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu như: hướng dẫn việc thực hiện 10 tiêu chí về xây dựng khu dân cư kiểu mẩu gồm: Nhà ở và công trình phụ trợ; vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào; đường giao thông; nhà văn hóa và khu thể thao thôn; hệ thống điện; văn hóa, giáo dục; vệ sinh môi trường; hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội; chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của tổ chức. Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu, tư vấn một số loại cây cảnh, cây ăn quả có thể sử dụng trong xây dựng vườn mẫu, sử dụng các công trình hợp vệ sinh và hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học, ủ phân vi sinh.
 Qua lớp tập huấn nhằm giúp các hộ dân trên địa bàn thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành và thôn 6 xã Cẩm Thăng hiểu sâu hơn về các tiêu chí xây dựng NTM, từ đó bàn bạc, thảo luận, tự nguyện thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẩu theo đúng tiêu chuẩn của bộ tiêu chí, góp phần đưa diện mạo của địa phương 2 thôn ngày càng phát triển lên một tầm cao mới.

                                                                        Tin, ảnh: Bá Thuật - Ngọc Long