huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập trung chăm sóc lúa hè thu

18/06/2014

Nhờ chủ động nguồn giống, phân bón và cơ giới hóa 80% diện tích sản xuất, đến thời điểm này các trà lúa Cẩm Xuyên đã được gieo cấy xong, sinh trưởng và phát triển tốt.

                    Upload

   Vụ lúa hè thu năm nay, huyện Cẩm Xuyên gieo cấy hơn 8400 ha lúa với cơ cấu các loại giống chủ lực có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày như: Khang dân 18, khang dân đột biến, xuân mai 12, PC6, TH 3-3, HT1, N98, RVT. Đây cũng là các loại giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao. Nhờ chủ động nguồn giống, phân bón, nên các trà lúa ở Cẩm Xuyên đều gieo cấy đúng lịch thời vụ, đến thời điểm này các trà lúa Cẩm Xuyên đã được gieo cấy xong, sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên đang tập trung chăm sóc, dặm tỉa và chăm bón đợt một. Để tiếp tục giành vụ hè thu thắng lợi,  trong vụ hè thu năm nay huyện Cẩm Xuyên tiếp tục quy hoạch sản xuất lúa hàng hóa. Tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho các hộ nông dân, áp dụng các tiến bộ vào sản xuất. 
   Với thời tiết nắng nóng, các ngành chuyên môn huyện Cẩm Xuyên khuyến cao bà con nông dân huyện tập trung dặm tỉa, thường xuyên thăm đồng để để kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

                                                          Tin, ảnh: Bá Thuật – Minh Sơn