huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Sớm hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn

06/06/2014

Sáng nay (6/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

             Upload

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu Sở NN&PTNT tiếp thu ý kiến
đóng góp để hoàn chỉnh chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp, nông thôn
 
Dự thảo chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn được xây dựng nhằm bổ sung, hoàn chỉnh Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắng với xây dựng NTM.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung theo các Quyết định 24, 11 (về phát triển nông nghiệp, nông thôn), 23 (phát triển chè), 43 (phát triển giống)…, tập trung vào 2 lĩnh vực giống và chế biến để tạo bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo đó, dự thảo chú trọng 4 nội dung cơ bản: Tập trung vào khuyến khích phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó ưu tiên phát triển hình thức tổ chức sản xuất vừa tập trung vừa phân tán, đa dạng hóa các hình thức liên kết, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tạo bước đột phá về ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt ưu tiên thỏa đáng về giống và công nghệ sản xuất; khuyến khích sản xuất các sản phẩm phù hợp với sản xuất nông hộ (bò, hươu, lợn quy mô vừa và nhỏ, gia cầm, lúa, lạc…), mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm hướng tới nông nghiệp hiện đại (nuôi lợn quy mô lớn, sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao, tôm công nghiệp…)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan trực tiếp đến dự thảo chính sách, trọng tâm xoay quanh các nội dung về xem xét lại mức hỗ trợ về giống, máy móc; duy trì và có chính sách bảo trợ cho hình thức liên kết sản xuất; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chủ lực ở các vùng lợi thế; phân cấp cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu Sở NN&PTNT tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh chính sách; các ngành, địa phương có trách nhiệm tiếp tục góp ý bằng văn bản, dự kiến ngày 11/6 trình UBND tỉnh xem xét. Trong đó, quan tâm đặc biệt đến vấn đề điều chỉnh phạm vi đối tượng, tập trung xây dựng các đối tượng ưu tiên, hoàn thiện chính sách theo hướng tích hợp, thay thế các chính sách tương tự đã ban hành, tuyệt đối không “phá rào” những chính sách từ trung ương, đồng thời dựa trên tình hình thực tế tại địa phương để có những cơ chế phù hợp…

                                               Theo: Thành Chung baohatinh.vn