huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh: Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới

30/04/2014

Nhận thức Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 là một chương trình lớn, toàn diện trên mọi lĩnh vực, UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo quyết liệt ngay từ những bước khởi động. Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã ban hành Nghị quyết về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ban hành các quyết định, kế hoạch về triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện gồm có 32 thành viên, do đồng chí Nguyễn Đình Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban đã và đang thể hiện rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ tích cực của nhân dân, các mục tiêu đã được hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.


   Xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh tổng thể, tạo đà cho mọi thắng lợi để làm tốt nhiệm vụ xây dựng NTM, Vì thế, việc tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới được đặt lên hàng đầu.  Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện, các tiêu chí về NTM đã được thực hiện, nhất là việc xây dựng cơ sở vật chất cho sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực, huy động tối đa nội lực tranh thủ ngoại lực để thực hiện của mục tiêu chung. Song song với công tác tuyên truyền là công tác đào tạo, tập huấn cán bộ cho các đơn vị, địa phương. Năm 2013, toàn huyện đã tổ chức  được 105 lớp tập huấn cho 10.389 lượt người tham gia với các nội dung về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, trồng nấm, trồng rau sạch; tổ chức 37 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.174 người về các ngành chăn nuôi gia cầm, làm phân vi sinh, trồng lúa...; mở 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM cho gần 200 học viên là các cán bộ công chức xã.


   Căn cứ vào chương trình, kế hoạch đề án xây dựng nông thôn mới, tình hình cụ thể của địa phương, huyện đã chỉ đạo các đoàn thể cùng chung tay xây dựng NTM, như: Hội làm vườn với mô hình xây dựng vườn mẫu, Hội Nông dân với chương trình đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật…; Hội phụ nữ với Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; Huyện đoàn với phong trào “thắp sáng đường quê”...


   Bên cạnh đó, việc phát triển nền kinh tế đa dạng, chuyển đổi mô hình, sản xuất nông nghiệp gắn với đầu tư thâm canh và cơ giới hóa, phát triển làng nghề để tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân là hướng đi mang tính chất bền vững trong quá trình xây dựng NTM. Cẩm Xuyên luôn là đơn vị tiên phong trong việc đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại năng suất cao. Hiện nay, Cẩm Xuyên đã có 01 làng nghề được công nhận, phát triển kinh tế mang tính bền vững.

    Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó Trưởng ban trực Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện cho biết “Sau 3 năm xây dựng NTM, cái được nhất ở huyện là phát triển các mô hình sản xuất. Trong 3 năm đã xây dựng được 164 mô hình, trong đó có 75 mô hình có doanh thu trên 1 tỷ; 33 mô hình có doanh thu từ 500 - 1 tỷ, đặc biệt đã có 22 mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp... những mô hình này đã tạo được mối quan hệ khăng khít giữa người sản xuất và đơn vị bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng thường gặp hiện nay trong nông nghiệp là được mùa thì mất giá. Huyện nhà đã hình thành và thành lập mới 66 hợp tác xã, 67 tổ hợp tác, 69 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, qua xây dựng NTM ý thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, điều đó được thể hiện rõ trong ý thức hiến đất, tài sản và tài sản trên đất cho các công trình xã hội. Để có được kết quả như hôm nay, phần lớn là do phát huy được nội lực từ nhân dân”. Một trong những thành công bước đầu trong xây dựng nông thôn mới của huyện Cẩm Xuyên là gắn xây dựng NTM với việc lồng ghép các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bằng nhiều nguồn đầu tư khác nhau. Ba năm qua, huyện đã huy động được trên 30 tỷ đồng, trong đó của các cá nhân, tổ chức khoảng 2,8 tỷ đồng, các ban ngành 420 triệu đồng. Huyện được UBND tỉnh hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, qua 3 năm toàn huyện đã làm được 283 km đường giao thông nông thôn; các xã có phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển mạnh như Cẩm Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Quang; bê tông hóa được hơn 76 km kênh mương thủy lợi (30 km do nhân dân tự làm); xây dựng mới 8 nhà văn hóa xã, 39 nhà văn hóa thôn; làm mới 17 phòng học cấp tiểu học, 8 phòng học mầm non; nhân dân đã hiến 210.678 m2 đất (tương đương 13,4 tỷ đồng); 99.293 ngày công (tương đương 17,9 tỷ đồng), tài sản trên đất khoảng 5,2 tỷ đồng. Qua chương trình xây dựng NTM, ý thức vì tập thể của người dân Cẩm Xuyên đã thực sự phát huy hiệu quả, họ từ bỏ cái riêng để thực hiện một mục tiêu có ý nghĩa lớn lao hơn. 
    Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, những năm qua, huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay, có 25/25 xã đã phổ cập xong giáo dục THCS, 38 trường THCS, Tiểu học, Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Về y tế, hiện nay toàn huyện có 10/25 xã có trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2, 166 thôn, xóm đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 75,6%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 26%. Năm 2013, thu nhập bình quân đạt 23,0 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,14 %.
    Sơ kết 3 năm xây dựng NTM toàn huyện có 1 xã đã về đích trước kế hoạch (xã Cẩm Bình hoàn thành 19 tiêu chí năm 2013), 4 xã đạt 13 - 16 tiêu chí; không có xã nào dưới 7 tiêu chí. Năm 2014, huyện nhà tập trung chỉ đạo sẽ về đích 3 xã là Cẩm Yên, Cẩm Thành, Cẩm Thăng. Thời điểm này, toàn huyện đang tập trung cao độ cho công cuộc xây dựng NTM. Đồng chí Trần Hữu Duyệt cho biết thêm: “Cái khó nhất của huyện trong xây dựng NTM là xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng giá trị chuỗi hàng hóa. Cụ thể là hợp tác với các công ty, hợp tác xã để đảm bảo đầu ra cho nông dân khi có sản phẩm, bởi mục đích cuối cùng của NTM là tạo điều kiện cho người dân được làm giàu trên chính mảnh đất của họ”.
Để hoàn thành kế hoạch đặt ra, hiện nay, Cẩm Xuyên đang thực hiện công tác rà soát tiến độ ở các xã để xác định tình hình thực tế của từng địa phương và từ đó có biện pháp thực hiện phù hợp và cụ thể. Đồng thời, tiếp tục đào tạo, tổ chức 4 lớp tại trường Trung cấp chính trị tỉnh cho các cán bộ, quan trọng hơn là phải phát triển sản xuất gắn kết theo hướng mô hình và bền vững.
    Có thể nói, mặc dù còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia, ủng hộ tích cực của nhân dân toàn huyện, Cẩm Xuyên đã đạt được những thành công đáng phấn khởi. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà tiếp tục thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo.
                                                                      Phan Hiền Mai