huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Bình thực hiện hiệu quả thí điểm khu dân cư mẫu

14/04/2014

BCĐ xây dựng khu dân cư mẫu xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) vừa tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện thí điểm xây dựng khu dân cư mẫu tại thôn Tân An.

Cẩm Bình và Kỳ Tân quyết về đích NTM trong năm 2013
Đoàn liên ngành kiểm tra tiêu chí giáo dục tại trường Tiểu học Cẩm Bình

Cẩm Bình là một trong 7 xã đầu tiên trong toàn tỉnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, về đích NTM năm 2013. Đây cũng là điểm được tỉnh chọn làm thí điểm xây dựng khu dân cư mẫu theo bộ tiêu chí ban hành.

Sau gần 1 năm, thôn Tân An cơ bản đã thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét. Mô hình vườn hộ được chỉnh trang theo đúng quy hoạch, cho hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, các hộ trong thôn đã tích cực tham gia làm hàng rào xanh với gần 2,5 km; xây dựng 5 vườn mẫu cho thu nhập khá; xây mới, di dời 12 công trình chuồng trại chăn nuôi và thực hiện tốt việc xử lý môi trường chăn nuôi.

Xã còn đầu tư 100 triệu đồng mua hơn 3.000 cây ăn quả hỗ trợ các hộ trong khu vực thí điểm, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; khu trung tâm văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang...

                                                              Theo:nguyễn oanh
                                                                     Baohatinh