huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Minh: Ra quân làm giao thông nông thôn

08/04/2014

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã năm 2014. Xã Cẩm Minh đã ra quân làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang các tuyến đường đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí NTM.
                   
    
Trong thời gian 5 ngày ban chỉ đạo NTM của xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể huy động nhân dân 9 thôn trên địa bàn toàn xã tổ chức phát quang hành lang các tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã, tái tháo dở các ốt quán, đổ cấp phối 5km đường đất biên hoà, làm 3km nền lề đường chuẩn bị cho việc ra quân làm đường bê tông.

                    Upload

     Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền của cấp uỷ Đảng, chính quyền xã, sự đồng thuận nhất trí cao trong quần chúng nhân dân nên trong thời gian qua xã Cẩm Minh đã thực hiện tốt tiêu chí quy hoạch, đến nay đã cắm được 1500 mốc, cắm 44/44 km đường trục nội đồng, hoàn thành 3,87 km đường bê tông nông thôn đảm bảo tiêu chí NTM. Là xã miền núi của huyện Cẩm Xuyên có nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện, các tổ chức ban, ngành đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền địa phương nên trong năm 2013 xã Cẩm Minh là đơn vị đạt được nhiều tiêu chí NTM nhất, từ 3 tiêu chí lên 8 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ đạt 12/19 tiêu chí đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

                                                                         Tin, ảnh: Ngọc Long