huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành

28/03/2014

Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lớp tập huấn Văn minh thương mại  - Văn hoá ứng xử trong kinh doanh và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Các văn bản quy định hướng dẫn thi hành cho 250 hộ kinh doanh và Ban quản lý các chợ trên địa bàn. Dự lớp tập huấn ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó GĐ Sở Công thương, Tiến sĩ Mộc Quế - Viện trưởng viện QTKD TP Hồ Chí Minh, ở huyện  có đồng chí Bùi Quang Mai – Phó chủ tịch UBND huyện.

                     Upload

      Tại lớp tập huấn các hộ kinh doanh và Ban quản lý các chợ trên địa bàn đã được giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó nhấn mạnh đến nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm quản lý Nhà nước, của nhà nước, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng  hoá, dịch vụ đối với người tiêu dùng. Tại lớp tập huấn, các hộ kinh doanh, ban quản lý các chợ cũng đã được tiếp thu các nội dung về các tiêu chuẩn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn minh thương mại, kỷ năng văn hóa ứng xử trong kinh doanh, đồng thời xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử trong kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp, cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững trong kinh doanh.
 Lớp tập huấn nhằm giúp cho các hộ kinh doanh và Ban quản lý các chợ nâng cao kỹ năng tuyên truyền đến người tiêu dùng, hiểu được trách nhiệm của toàn thể cộng đồng xã hội trong thực thi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhằm nâng cao nhận thức để người tiêu dùng  có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền khi quyền và lợi ích của họ bị xâm phạm, nhằm dảm bảo vai trò quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước với người tiêu dùng, nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân đối với hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .

                                                        Tin, ảnh: Thanh Huyền – Minh Sơn