huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: tập trung chăm sóc lúa xuân

06/02/2014

Đến thời điểm hiện nay toàn huyện Cẩm Xuyên đã cơ bản gieo cấy xong diện tích lúa Xuân năm 2014. Sau những ngày Tết Giáp Ngọ tranh thủ thời tiết thuận lợi người dân đang ra đồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và làm đất gieo trỉa lạc Xuân. 

                    Upload

     Vụ xuân năm 2014, toàn huyện Cẩm Xuyên sản xuất 8900 ha lúa, trong đó cơ cấu 95 % diện tích trà xuân muộn sử dụng các giống lúa thuần chất lượng cao như VTNA2, RVT, N98, N34, PC6, HT1 ... Để tăng năng suất trên đơn vị diện tích, huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ xuống cơ sở bám sát đồng ruộng đôn đốc, hướng người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật gieo cấy. Tiếp tục mở rộng các mô hình cánh đồng mẫu cùng 1 trà – 1 giống – 1 thời vụ tại các xã đã thực hiện thành công từ những vụ sản xuất trước như: Cẩm Bình, Cẩm Lạc, Cẩm Nam, Cẩm Phúc, Cẩm Thăng, Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng, thị trấn Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cầm… Các địa phương khác cũng quy hoạch vùng, cánh đồng quy mô trên 50 ha sản xuất từ 1 - 2 loại giống lúa chất lượng cao. Đến thời điểm hiện nay Cẩm Xuyên đã cơ bản gieo cấy xong, nhìn chung các diện tích lúa Xuân đang phát triển và sinh trưởng tốt. Ngay sau những ngày vui xuân đón tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân Cẩm Xuyên đang ra đồng chăm sóc lúa xuân.


                    Upload

          Bên cạnh chăm sóc lúa Xuân, bà con nông dân Cẩm Xuyên cũng tranh thủ thời tiết năng ráo ra đồng cày ải làm đất, ủ phân để gieo trỉa lạc Xuân. Với diện tích hơn 1120 ha, cơ cấu các giống L14, L23, L26, toàn huyện Cẩm Xuyên dự kiến sẽ gieo trỉa xong trước ngày 10 tháng 2.

                                                                           Tin, ảnh: Đình Tuấn