huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Thành lập HTX môi trường và DV tổng hợp xã Cẩm Phúc

10/07/2013

 Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên phối hợp với hội LHPN xã Cẩm Phúc vừa tổ chức thành lập HTX môi trường và DV tổng hợp xã Cẩm Phúc do hội phụ nữ đảm nhiệm.

           Upload


        HTX môi trường và DV tổng hợp xã Cẩm Phúc được thành lập với tổng số 11 xã viên, nhiệm vụ chính của HTX là thu gom, vận chuyển rác thải và kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp. HTX tổ chức thu gom 1 tuần 1 lần, sau khi tập kết rác thì thuê xe có trọng tải  và các xe chuyên dụng để vận chuyển rác đến nới qui định. Qua đó góp phần cải thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân xây dựng cảnh quan trên địa bàn ngày càng xanh sạch đẹp. 
        Được biết không chỉ riêng HTX môi trường và DV tổng hợp xã Cẩm Phúc mà trong thời gian qua, hội LHPN huyện Cẩm Xuyên cũng đã chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn xúc tiến  thành lập được 4 HTX môi trường. Cùng với đó, hội LHPN huyện cũng đã có nhiều hoạt động như: Xây dựng chi hội xanh -sạch- đẹp- an toàn, thành lập các tổ phụ nữ vườn sạch nhà đẹp, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch… 

             Upload
                           Cắm biển chi hội "xanh - sạch - đẹp - an toàn" tại xã Cẩm Minh"

         qua đó nâng cao ý thức cho người phụ nữ, cũng như các tầng lớp nhân dân trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường và  xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp  trên địa bàn.
 
                                                Tin, ảnh: Trọng Thái – Ngọc Long