huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 26 NQ-TW, BCH Trung ương Đảng (khóa X) và 4 năm thực hiện NQ 08/NQ-TU của BCH Đảng bộ Tỉnh (khóa XVI) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân

25/06/2013

Huyện ủy Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 26/ NQ-TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) và 4 năm thực hiện NQ số 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự Hội nghị ở tỉnh có đ/c Nguyễn Văn Thanh, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đ/c Trần Đình Gia, TUV, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh. Ở huyện có đ/c Nguyễn Đình Hải Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy. Các đ/c Đặng Quốc Cương, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đ/c Nguyễn Hữu Duyệt, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 
       
                        Upload


        Sau 5 năm thực hiện NQ số 26/NQ-TW và 4 NQ số 08/NQ-TU về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn  tại huyện Cẩm Xuyên với sự vào cuộc và chỉ đạo của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở chủ trương tam nông  thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ, ăn sâu từ trong ý thức đến việc làm của mọi người từ cán bộ, đảng viên đến người dân địa phương làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến. Đáng chú ý là sự thay đổi về tư duy dẫn đến phương thức sản xuất có nhiều bước tiến mới từ trong cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng nhiều tiến bộ mới vào sản xuất nên năng suất, sản lượng tăng. Huyện Cẩm xuyên quan tâm tập trung sản xuất theo hình thức liên kết 4 nhà, gắn sản xuất nông  nghiệp với sản xuất hàng hóa. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh cho thu nhập cao, cánh đồng mẫu sản xuất lúa lớn nhất tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008-2012 đạt trên 12 %/ năm. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 37%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10%. Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 4 xã đạt từ 12 đến 14 tiêu chí, 3 xã đạt 10 đến 11 tiêu chí. Cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp đã làm cho bộ mặt nông thôn thêm nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng/người/năm. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa xã hội tầng bước được nâng cao, phục vụ tốt nhu cầu và đời sống tinh thần của người dân nông thôn. An ninh chính trị, an ninh nông thôn được giữ vững. 
        Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ 26 - NQ/TW và 4 năm thực hiện NQ số 08 NQ/TU, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã khen thưởng 9 tập thể đạt thành tích cao trong thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

                         Upload
                       Đ/c Đặng Quốc Cương, P.Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
                                 và Đ/c Nguyễn Đình Hải, P.Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
                                                 trao thưởng 9 tập thể đạt thành tích xuất sắc   


        Phát biểu tổng kết hội nghị đ/c Đặng Quôc Cương, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND thay mặt BCH Đảng bộ huyện khẳng định trong quá trình triển khai NQ mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp NQ thực sự đã đi vào cuộc sống đạt được nhiều kết quả đáng  trân trọng, tạo những chuyển biến rõ nét nâng cao đời sống nhân dân. Để NQ tiếp tục đi vào cuộc sống, đ/c nhấn mạnh một số nội dung cần tiêp tục triển khai trong thời gian tới trong đó :Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường, triển khai NQ rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân gắn chủ trương với phát triển kinh tế nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp, nông thôn toàn diện theo tinh thần của NQ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Chủ động nắm bắt các chính sách của tỉnh để đầu tư, xây dựng cơ sở vất chất, hạ tầng kinh tế xã hội .

                                                                         Tin, ảnh: Hoài Thương- Ngọc Long