huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Quang: Sơ kết 5 năm thực hiện NQ Trung ương 7 (khóa X) và 4 năm thực hiện nghị quyết 08-NQ/TU của BCH Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông thôn và nông dân

14/06/2013

 Đảng bộ xã Cẩm Quang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ trung ương 7(khóa X) và 4 năm thực hiện nghị quyết 08-NQ/TU của BCH Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 

           Upload 

Thực hiện NQ TW 7 (khóa X) và nghị quyết 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Đảng bộ xã Cẩm Quang đã đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn tập trung vào xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại. Trong nông nghiệp, chuyển mạnh số diện tích sâu trũng, cao cạn sang nuôi trồng thủy sản, xây dựng các khu chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại. Đưa các loại giống cây, giống con có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất chăn nuôi. Toàn xã  đã xây dựng được 32 trang trại tổng hợp vừa chăn nuôi lợn kết hợp thả cá, nuôi vịt, gà cho thu nhập bình quân một năm từ 50 đến 150 triệu đồng/ 1 trang trại. Kinh tế chuyển dich theo hướng tăng dần sản xuất hàng hóa, thương mại dịch vụ, ngành nghề được mở rộng, tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho nông dân. Về kết cấu hạ tầng 5 năm qua Đảng bộ đã tập trung nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại. Toàn xã đã làm mới gần 10 km kênh mương bê tông, với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Làm mới hơn 31 km đường bê tông nông thôn và đường nhựa liên xã. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, bình quân thu nhập đầu người 14,5 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Trong nông nghiệp, nông thôn hiệu quả sản xuất còn thấp, nhiều rủi ro, giá trị ngày công lao động thấp dẫn đến người dân không mặn mà với sản xuất nông nghiệp nhất là cây lúa. Việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất còn nhiều hạn chế, chưa xây dựng được vùng chuyên canh sản xuất lúa theo hướng liên kết 4 nhà ...

  Tại hội nghị cũng đã đề ra những mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo 2013 -2015 và định hướng đến năm 2020 như: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, theo các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đầu tư cho việc ứng dụng khoa học kỷ thuật tiên tiến vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng gí trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Huy động các  nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn hiện đại…

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ xã Cẩm Quang đã khen thưởng cho 4 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X và Nghị quyết 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh.

                                                                 Thái Hà  ( SVTT)