huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội thảo đàu bờ mô hình trồng cây bí xanh tre Việt

29/05/2013

 Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên, vừa tổ chức hội thảo đầu bờ để đánh giá giá kết quả đưa cây bí xanh tre Việt  vào trồng khảo nghiệm tại thôn Đông Vinh xã Cẩm Bình.

                  
Upload
                                                                 Hội thảo mô hình Bí Xanh

   Mô hình cây bí xanh tre Việt Nam được đưa vào trồng khảo nghiệm trên diện tích 2ha tại đồng đất thôn Đông Vinh, xã Cẩm Bình với hơn 43 hộ tham gia. Sau khi tham quan thực tế và kiểm chứng tại các hộ thì cho thấy, Đây là một loại cây dễ trồng, dể chăm sóc, có giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế cao. Đặc điểm bí xanh tre Việt là có tính thích ứng rộng, ruột quả đặc, tỷ lệ đậu quả cao, chống chịu sâu bệnh tốt. Theo tính toán của bà con nông dân, trừ các khoản chi phí còn cho thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng/sào trong thời gian trồng hơn 2 tháng.

                  Upload  
                                             Các đại biểu tham quan thực tế mô hình Bí Xanh

   Tại hội thảo các ngành chuyên môn, cấp ủy, chính quyền và bà con nông dân đã đánh giá sát thực những kết quả đạt được, nhũng hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm qua đó nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế đối với mô hình cây bí này. Cùng với đó, khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích gieo trồng trong các vụ tiếp theo để có năng xuất và hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích.

                                                                                 Tin, ảnh: Trọng Thái