huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Bình: Sơ kết 5 năm thực hiện NQ Trung ương 7 (khóa X) và 4 năm thực hiện NQ 08-NG/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa (XVI) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân

09/05/2013

Đảng bộ xã Cẩm Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ trung ương 7(khóa X) và 4 năm thực hiện NQ 08-NG/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa (XVI) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đây cũng là xã được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm cho các địa phương khác.  Đến dự ở tỉnh có Đ/c Trần Nam Hồng, UVBTV, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy , đ/c Lê Đình Sơn, phó chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Từ Văn Diện, chủ tịch MTTQ  tỉnh. Ở huyện có đ/c Đặng Quốc Cương, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện, chủ tịch Bí thư các xã thị trấn trong toàn huyện và các đ/c đảng viên trong Đảng bộ xã Cẩm Bình.

                         Upload

    Trong những năm qua thực hiện NQ Trung ương 7 (khóa X) và NQ 08-NG/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa (XVI) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã được Đảng bộ xã Cẩm Bình tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu rộng, trong đó Cẩm Bình định hướng cơ cấu kinh tế là phát triển mạnh về kinh tế nông nghiệp, tăng kinh tế dịch vụ và đa dạng hóa ngành nghề. Xác định đây là một cuộc cách mạng trong nông nghiệp nông thôn và nông dân nên điều quan trọng là làm thay đổi từ nhận thức đến tư duy cho người dân từ đó tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp làm cho đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. 
   Với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ cùng sự chỉ đạo sâu sát của cấp trên và sự đồng thuận của nhân dân nên sau 5 năm thực hiện NQ Trung ương 7 khóa X và 4 năm thực hiện NQ 08 của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XVI về nông nghiệp nông thôn và nông dân tại xã Cẩm Bình đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuât nông nghiệp có nhiều bước tiến mới trong chuyển đổi cơ câu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. đăc biệt Cẩm Bình đã thành công trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn và phát triển chăn nuôi tập trung.  Năm 2012 sản phẩm lương thực đạt trên 5 nghìn tấn, tổng đàn lợn trên 29 nghìn con, gia cầm 84 ngàn con với 3 HTX chăn nuôi lợn thương phẩm và 48 trang trại tổng hợp 
    BCH Đảng bộ xã đã tập trung thu hút mọi nguồn lực cũng như khéo léo lồng ghép các chương trình dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại,đồng bộ. Phong trào kiên cố hóa kênh mương kết hợp với giao thông thủy lợi nội đồng phát triển rộng khắp. Trong 5 năm qua toàn xã đã làm mới được gần 13 km kênh bê tông và xây dựng 37km đường giao thông nông thôn  với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng   Với việc thực hiện nhiều chính sách đồng bộ nên đời sống người dân được nâng lên bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người 27 triệu / người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,28 % năm 2012. Cẩm Bình đã đạt 16/18 tiêu chí xây dựng NTM.
    Bên cạnh những kết quả đạt được Hội nghị đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện, đồng thời đề ra những mục tiêu phấn đấu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo 2013 -2015 và định hướng đến năm 2020. 
    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đ/c Lê Đình Sơn- UVBTV, phó chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh một số nội dung: Là xã được BTV tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức sơ kết điểm 5 năm thực hiện NQ Trung ương 7 khóa X và NQ 08 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Cẩm Bình đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện rất bài bản. Sau khi tổ chức tại xã Cẩm Bình, Tỉnh sẽ rút kinh nghiệm triển khai sơ kết tại xã Sơn Bằng huyện Hương Sơn và xã Thạch Văn huyện Thạch Hà. Đ/c Phó chủ tịch UBND Tĩnh cũng yêu cầu huyện Cẩm Xuyên rút kinh nghiệm chỉ đạo các xã còn lại. Phát biểu kết luận đ/c đã ghi nhận sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện NQ Trung ương 7 khóa X và NQ 08 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tạo được bước phát triển trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới , đời sống nông dân được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp. Đồng thời đ/c cũng lưu ý một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như : Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới mọi người dân, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thực hiện đưa NQ vào cuộc sống; nâng cao ý thức chủ động thực hiện của người dân; người dân phải là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới…

                          Upload

     Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ xã Cẩm bình đã khen thưởng cho 6 cá nhân và 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ Trung ương 7 khóa X và NQ 08 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

                                                                      Tin, ảnh: Hoài Thương – Minh Sơn