huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Thôn Yên Giang xã Cẩm Yên làm tuyến đường bê tông nội đồng

03/05/2013

  Thực hiện phong trào làm đường bê tông nông thôn theo tiêu chí NTM, Thôn Yên Giang xã Cẩm Yên vừa huy động sự đóng tiền, ngày công lao động của người dân để làm tuyến đường bê tông nội đồng.

                    Upload
                         Yên Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được chính sách 
                                            của Đảng và nhà nước trong phong trào xây dựng NTM


     Tuyến đường có chiều dài là 850 m, Tỉnh, huyện và xã Cẩm Yên hỗ trợ 100% xi măng để giúp thôn làm đường, trong đó UBND Tỉnh hỗ trợ 60%, UBND huyện hỗ trợ 30% và xã Cẩm Yên hỗ trợ 10%. Người dân cũng tham gia đóng góp với tổng số tiền là gần 200 triệu đồng, trong đó mỗi khẩu đóng góp từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng và thu theo diện tích sản xuất lúa. Bên cạnh đó thôn cũng huy động hàng ngàn lượt ngày công lao động của người dân để làm đường, dự tính tuyến đường sẽ hoàn thành trong 10 ngày. Đường được làm theo tiêu chí nông thôn mới với chiều rộng 3,5m, có rãnh thoát nước đi 2 bên. Được biết để phong trào làm đường bê tông đạt kết quả cao thôn Yên Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động như qua hệ thống loa truyền thanh và họp thôn để người dân hiểu được chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong phong trào xây dựng NTM. Từ đó thấy được trách nhiệm, quyền lợi và tham gia đóng góp để làm đường. 
     Tuyến đường bê tông nội đồng được hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, sản xuất không chỉ của người dân trong thôn Yên Giang mà các thông khác trên địa bàn xã Cẩm Yên. 

                                                                                                       Tin, ảnh:  Đình Tuấn