huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội nghị triển khai đề án sản xuất hè thu và công tác PCLB – TKCN năm 2013

16/04/2013

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất hè thu và công tác phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2013. Đến dự có các Đặng Quốc Cương, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện. Các đ/c Nguyễn Đình Hải, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đ/c Bùi Quang Mai , UVBTV, phó chủ  tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị. 
       Theo kế hoạch vụ hè thu năm 2013 huyện Cẩm Xuyên phấn đấu tổng diện tích các loại cây trồng đạt trên 9.400 ha, tổng sản lượng lương thực đạt gần 5 vạn tấn. Trong đó diện tích lúa 8.400 ha, đậu 250 ha và rau các loại 400ha chủ yếu cơ cấu các giống ngắn ngày có chất lượng và năng suất cao. Để phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra huyện đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu trong vụ sản xuất hè thu trong đó: Quy hoạch vùng sản xuất gắn với bố trí cơ cấu cây trồng nhằm đảm bảo đủ ngồn nước tưới; cung ứng kịp thời nguồn giống, phân bón và các vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân;  khuyến cáo bà con nông dân sử dụng 100% giống lúa ngắn ngày có chất lượng; chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn huyện xây dựng đề án cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và thực hiện nghiêm túc các giải pháp nêu trên nhằm phấn đấu một vụ sản xuất hè thu thắng lợi.


                      Upload

      Tại Hội nghị huyện Cẩm Xuyên đã triên khai công tác phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2013 trong đó tập trung vào một số nội dung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai , lụt, bão, phát huy vai trò và tính chủ động  trong chỉ đạo điều hành của chính quyền gắn với trách nhiệm cộng đồng ứng phó với  lụt bão xảy ra rên địa bàn từng địa phương; thực hiện phương châm 4 tại chổ; đối với các vùng trọng điểm vùng ven biển, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng  xây dựng phương án, sơ tán di dời dân trước khi có bão đổ bộ trực tiếp, thường xuyên kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm trang thiết bị thông tin liên lạc cứu sinh; Kiểm sát chặt chẽ tàu thuyển ra khơi trong mùa mưa bão…

                      Upload
                                    Đ/c Nguyễn Đình Hải, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
                                                              phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


       Tổng kết Hội nghị đ/c Nguyễn Đình Hải, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nội dung: Xây dựng cánh đồng mẫu lãu thế phát triển tất yếu đề nghị các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; đảm bảo tốt công tác chống hạn và tiết kiệm nước trong vụ hè thu;  công tác phòng chống dịch trong chăn nuôi cần được chú trọng, tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp để lam tốt vấn đề này các địa phương cần rà soát lại lực lượng có chuyên môn thú y cơ sở  thành lập lực lượng phòng chống dịch , điều động khi cần thiết. Đối với công tác PCLB- TKCN chuẩn bị tốt công tác 4 tại chổ tránh hình thức, chiếu lệ; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ và quản lý chất lượng thi công các coong trình xây dựng cơ bản đặc biệt là công trình đê điều, hồ đập; xây dựng phương án sơ tán, cam kết tổ chức thực hiện khi xẩy ra mưa lũ lớn  
                    
                                                                                          Tin, ảnh: Hoài Thương – Minh sơn