huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại QĐ 26

28/02/2013

  UBND tỉnh vừa ban hành QĐ 09/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại QĐ 26/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành qui định tạm thời một số quy định về hỗ trợ lãi suất vay vón tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn chương trình NTM.

Bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại QĐ 26

Quy mô chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản được hỗ trợ lãi suất vay vốn nhỏ hơn QĐ 26

    Theo đó, QĐ 09 có 5 điều (34 điểm, khoản) được bổ sung, sửa đổi. Một số điều, khoản được sửa đổi đáng chú ý như: các khoản vay ưu đãi tại NH CSXH, NH phát triển (điểm c, khoản 2, điều 2); điều 5 về mức hỗ trợ lãi suất; UBND cấp huyện được điều chuyển kinh phí hỗ trợ lãi vay giữa các xã trong huyện (điều 7 về nguồn kinh phí).

    Đặc biệt, tại điều 3 (đối tượng khách hàng vay vốn) có nhiều điểm được điều chỉnh, quy mô để được hỗ trợ lãi suất vay vốn thấp hơn so với QĐ 26, như: đối với chăn nuôi lợn thịt quy mô 300 con/lứa, lợn giống cấp ông bà trên 30 con, cấp bố mẹ trên 50 con, nuôi hươu trên 5 con, nuôi bò trên 5 con, nuôi trồng thuỷ sản thâm canh trên 0,5 ha….; bổ sung thêm đối tượng sản xuất, chế biến nấm được hỗ trợ lãi suất vay vốn.

                                                         Theo: Bá Tân
                                                         Nguồn Báo Hà Tĩnh