huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: Nhiều bước chuyển trong xây dựng NTM

26/01/2013

UBND huyện Cẩm Xuyên, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM huyện tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2012 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự có đại diện Ban điều phối dự án NTM tỉnh, ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Huyên, TUV Bí thư huyện uỷ, đồng chí Đặng Quốc Cương, Phó Bí thư huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đình Hải, phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã.

 

Báo cáo nêu rõ, trong công tác chỉ đạo điều hành, huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện tốt việc kiện toàn bộ máy chỉ đạo cấp huyện và văn phòng điều phối NTM. Thành lập đoàn giám sát chuyên đề và trực tiếp kiểm tra, giám sát tại các xã. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, nhất là công tác rà soát đánh giá tình hình thực hiện 19 tiêu chí NTM.  UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể đã thực sự vào cuộc mạnh mẽ trong việc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Trong đó đã tổ chức việc ký cam kết xây dựng NTM cho hơn 96% hộ. Các tổ chức hội đã tổ chức nhiều phong trào chung sức xây dựng NTM, vận động đoàn viên, hội viên thi đua tham gia các phong trào xây dựng NTM tại địa phương. BCĐ nông thôn mới của huyện cũng đã kịp thời tham mưu với Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo kiểm tra giám sát các chủ trương chính sách để khuyến khích vào đầu tư phát triển kinh tế như phê duyệt các nhóm hàng hoá chủ lực, các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất gắn với xây dựng NTM... Với những chính sách đúng đắn, kịp thời và sát thời tình hình thực tế tốc độ tăng trưởng trên lĩnh vực nông nghiệp có bước phát triển mới, sản xuất chuyển dịch rõ nét trong cơ cấu giống, mùa vụ, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 45% cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tổng đàn gia cầm tăng nhanh, trong đó đàn lợn tăng 20%, đàn bò tăng 11% ... đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong sản xuất như nuôi lợn tập trung với quy 100 đến 350 con lợn nái siêu nạc và từ 200 đến 2200 con lợn thịt/lứa. Toàn huyện đã thành lập mới được 47 tổ hợp tác, 42 HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất. Bước đầu cũng đã hình thành được nhiều mô hình sản xuất theo hình thực liên doanh, liên kết. Làm tốt trong thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, huyện.

 

    Upload

          HTX Minh Lộc Cẩm Minh nuôi với quy mô 1000 con lợn béo/ lứa


Trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong năm qua kết hợp với các chính sách của Tỉnh và huyện kết hợp với của địa phương. Các xã đã làm được hơn 87 km đường liên thôn, liên xóm... Tiến hành giải toả hành lang đường giao thông nông thôn với hơn 937 km, đổ cấp phối đá dăm hơn 96 ngàn m3,làm mới hơn 16 km kênh mương bê tông ... Trong đó huyện Cẩm Xuyên đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân tự nguyện đóng góp tiền ngày công lao động, hiến đất, hiến cây và các công trình phụ trợ. Tính đến cuối năm 2012, toàn huyện đã vận động nhân dân hiến hơn 499 ngàn m2 đất. Nâng cấp hệ thống điện đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đầu tư nâng câp 2 nhà văn hoá xã, 33 nhà văn hoá thôn, 5 chợ tại các xã. Giáo dục, y tế văn hoá và môi trường được quan tâm đẩy mạnh. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội ngày càng được cũng cố vững chắc, tình hình an ninh trật tự được dữ vững. Huyện Cẩm Xuyên cũng đã làm tốt công tác giải ngân nguồn vốn NTM đạt 89%. Toàn huyện hiện có 4 xã đạt 14-18 tiêu chí, có 6 xã đạt 9 đến 13 tiêu chí, 14 xã đạt từ 5- 8 tiêu chí và chỉ có một xã còn khó khăn đạt 5 tiêu chí.

 

    Upload

      Phong trào làm GTNT được nhân dân đồng tình, phấn khởi thực hiện

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện xây dựng NTM vẫn còn một số hạn chế như việc thực hiện công tác tuyên truyền ở 1 số xã chưa được quan tâm đúng mức, việc lồng ghép và giải ngân nguồn vốn xây dựng NTM ở một số địa phương còn lúng túng... Tại buổi giao ban cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như cần tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch, các xã cần phải chủ động xây dựng và ban hành cơ chế chính để hỗ trợ phát triển sản xuất nhóm sản phẩm chủ lực .....

                   

    Upload
          Đ/c Nguyễn Văn Huyên - TUV, bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị 

 

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Văn Huyên, TUV, Bí thư huyện Uỷ Cẩm Xuyên đã ghi nhận và đánh giá cao công tác xây dựng NTM của huyện Cẩm Xuyên thời gian qua. Đồng chí bí thư huyện uỷ cũng yêu cầu các xã chưa đạt một số tiêu chí cần tập trung quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Cần tổ chức ký cam kết xây dựng NTM đến tận từng hộ dân. Chú ý đến việc huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng NTM. Cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mặt trận và các đoàn thể trong phối hợp thực hiện xây dựng NTM. Cần xây dựng lộ trình cụ thể trong việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ...

Phát biểu kết luận tại buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Đình Hải, phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các tổ chức, đoàn thể và đặc biệt là các xã trong việc thực hiện xây dựng NTM. Đồng chí cũng yêu cầu các nghành cần xây dựng kế hoạch rỏ ràng, cụ thể phối hợp giúp đỡ các xã trong việc thực hiện. Đối với các xã chưa hoàn thành quy hoạch cần thực hiện xong. Yêu cầu các xã bố trí 1 cán bộ chuyên trách về NTM. Các xã cần tổ chức sơ kết 2 năm xây dựng NTM. Một số xã tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng NTM còn chậm cần thực hiện tốt. Văn phòng điều phối của huyện cũng cần phối hợp chặt chẽ với VP điều phối tỉnh đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM của 2 xã Cẩm Thành và Cẩm Bình để thực hiện việc hoàn thành xây dựng NTM của 2 xã vào năm 2013….

 

                                              Tin, ảnh: Đình Tuấn