huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hỗ trợ lãi suất 4%/năm trong 12 tháng cho khách hàng vay vốn tại các TCTD trên địa bàn

22/01/2013

Đó là nội dung chính của Quyết định ban hành "Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh" vừa được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ, ký ban hành.

Thu nhập bình quân khối ngân hàng đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng

Quyết định nhằm kích thích các tổ chức, doanh nghiệp phát triển sản xuất, an sinh xã hội

Theo quyết định của UBND tỉnh, đối tượng khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp, HTX sản xuất, chủ trang trại có phương án, dự án sản xuất - kinh doanh có hiệu quả thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, có đủ điều kiện vay vốn, không có nợ xấu, vay vốn nhằm mục đích trồng các loại cây hàng năm, cây lâu năm, chăn nuôi gia súc - gia cầm, cung cấp các dịch vụ nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy hải sản...

Các doanh nghiệp, HTX sản xuất thiết bị điện, máy chuyên dụng (máy nông nghiệp, lâm nghiệp), dệt, may, các sản phẩm từ mây, tren, nứa, giấy và sản phẩm từ giấy cũng được thụ hưởng chính sách này.

Cùng đó còn có các nhà đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho người thu nhập thấp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp mà các dự án đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư dự án đó.

Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác có sử dụng thường xuyên nhiều lao động (từ 300 lao động trở lên, nộp bảo hiểm xã hội thường xuyên từ đầu năm 2012 đến thời điểm vay vốn) có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn đóng trụ sở cũng là những đối tượng được vay vốn hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất áp dụng cho các đối tượng nói trên là 4%/năm tính trên số tiền vay và thời hạn vay thực tế nằm trong khoảng thời gian được hỗ trợ (tối đa sẽ là 12 tháng cho các khoản vay mới ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam, được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày quyết định có hiệu lực (17/1/2013) đến hết ngày 31/12/2013).

Nguồn kinh phí dùng để hỗ trợ lãi suất được trích từ ngân sách tỉnh và được cân đối trong kế hoạch thu, chi ngân sách địa phương năm 2013.

                                                                            Theo: Hải Xuân ( Báo Hà Tĩnh)