huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: Tăng cường công tác quản lý thuế trên lĩnh vực đất đai

11/11/2014
Cẩm Xuyên: Tăng cường công tác quản lý thuế trên lĩnh vực đất đai
Đăng ngày: 11/11/2014

 

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và quan trọng, quản lý thuế trên lĩnh vực đất đai đã tăng thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2014 để tăng thu các lại thuế trên lĩnh vực đất đai nói riêng và các loại thuế khác nói chung ngay từ đầu năm Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ triển khai thu thuế đạt cao. Trong 10 tháng năm 2014 thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 97 tỷ đồng trong đó thu thế trên lĩnh vực đất đai đạt cao cụ thể: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 587 triệu đồng , tỷ lề 97,9% dự toán năm; Lệ phí trước bạ nhà đất đạt hơn 2.2 tỷ đồng, vượt hơn 10 lần so với dự toán năm. 

 

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu dự toán của tỉnh và huỵện giao Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo bám sát các Chỉ thị, công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và Cục thuế Hà Tĩnh như: Chỉ thị sô 24 / CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ; Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ tài chính; Chỉ thị số 01/CT-TCT của Tổng cục thuế về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý cán bộ và công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí thời gian cho người nộp thuế cũng như công văn số 373 /CV-CT của Cục thuế Hà Tĩnh về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý cán bộ và công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác thuế. Ngay từ đầu năm Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức Hội nghị triển khai các chỉ thị, văn bản trên đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức một cách nghiêm túc và quán triệt trong từng đồng chí, chấn chỉnh lề lối tác phong làm vệc văn minh lịch sự trong giao tiếp, trung thực thực thi công vụ, không gây phiền hà sách nhiễu đối với người nộp thuế nên tạo được sự đồng tình và ủng hộ cao của người nộp thuế

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là giải pháp tối ưu giảm được nhiều thời gian và chi phí cho người nộp thuế trong những tháng đầu năm Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó miễn thuế và xác định nghĩa vụ về tài chính cho các khỏan thu về đất đai từ 5 ngày xuống còn 1-3 ngày cho người nộp thuế. Qua đó đã rút ngắn thời gian thủ tục giao dịch, thuận lợi cho người nộp thuế.

 

  Upload

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Cẩm Thăng

 

Bên cạnh đó, Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên đã thường xuyên tham mưu với lãnh đạo cục thuế và cấp uỷ chính quyền huyện kịp thời phối hợp ngày càng chặt chẽ và nhịp nhàng giữa cơ quan  thuế với cấp uỷ chính quyền các xã, thị trấn và các ban , ngành đưa lại hiệu quả rất cao trong công tác thu ngân sách, trong đó có quản lý chặt chẽ trên lĩnh vực thuế đất đai. Để thực hiện đúng luật quản lý thuế Chi cục thuế huyện   Cẩm Xuyên đã tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát chống thất thu thuế, phí lệ phí và các khoản thu về đất. Trong quá trình kiểm tra, giám sát đã phối hợp đồng bộ công tác quản lý thu nộp các khoản thu về đất như: đối với phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách phải kiểm tra, giám sát nguồn thu, địa chỉ, căn cứ mức thu tăng thu thuế đất. Bên cạnh đó để tăng thu các loại phí từ đất ngay từ đầu năm Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên đã chủ động tham mưu cho UBND huyện giao cho một số xã, thị trấn quy hoạch vùng đấu giá hợp lý. Tính đến cuối tháng 11 năm 2014 nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất là 36,9 tỷ đồng chiếm 38,14 % tống số thu của đơn vị, lệ phí trước bạ nhà đất đạt 2,2 tỷ đồng tăng gấp 10 lần so với dự toán năm. Từ nay đến cuối năm Chi cục thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thuế, phối hợp với các ban ngành như Phòng tài chính kế hoạch, phòng tài nguyên môi trường đẩy nhanh tiến độ cấp đất, đấu giá đất ở đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về thu cấp quyền sử dụng đất đồng thời tổng hợp các vướng mắc ở cơ sở để báo cáo với chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tháo gỡ .

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ chính quyền cũng như triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác thu ngân sách địa phương tin tưởng rằng từ nay đến cuối năm Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó trên lĩnh vực quản lý thuế về đất đai với nhiều đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính sẽ đưa lại kết quả cao góp phần tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế xã hội./.                                              

 

                                                  Tin, ảnh:  Hoài Thương