huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

CẨM XUYÊN: PHÁT TRIỂN QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

02/10/2012

Là một HTX kiểu mới, trong những năm qua các quỹ tín dụng nhân dân ở huyện Cẩm Xuyên đã có những bước phát triển mới, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, tạo điều kiện cho các thành viên vay vốn để phát triển kinh tế, góp phần đắc lực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Đây trở thành kênh dẫn vốn tin cậy của bà con nông dân ở các địa phương có quỹ tín dụng nhân dân.

        Với phương châm uy tín, an toàn, hiệu quả và không quá khắt khe về điều kiện thủ tục, nên chỉ sau 10 năm thành lập, Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Thành đã huy động tổng nguồn vốn hơn 24 tỷ đồng. Với bình quân mỗi năm cho từ 800 đến 1000 lượt thành viên vay, trong đó dư nợ tại quỹ hơn 600 thành viên/ năm. Quỹ tín dụng nhân dân Cẩm Thành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các hộ nông dân trên địa bàn vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vay học sinh, sinh viên và làm nhà ở… Để có được kết quả này, quỹ tín dụng nhân dân Cẩm Thành đã tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu, tranh thủ huy động nguồn vốn nhàn rỗi, thành lập được mối quan hệ bền vững, tạo được lòng tin với khách hàng. Chính vì vậy nguồn vốn huy động năm sau cao hơn năm trước. Điều đáng, ghi nhận là các thành viên vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn định.  Hiện nay quỹ tín dụng nhân dân Cẩm Thành được xếp trong tốp 2/ 20 quỹ tín dụng nhân dân toàn Tĩnh dẫn đầu tiêu chí. Chị Dương Thị Huyền – Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Thành cho biết. “ xã Cẩm Thành là một xã điểm về NTM, nên giai đoạn này quỹ tín dụng xã Cẩm Thành càng thấy rõ vai trò, trách nhiệm lớn của mình là cùng đồng hành với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng  vận động hết mọi nguồn lực như: huy động tiền gửi bằng cách tuyên truyền, có những cơ chế chính sách hấp dẫn hơn, huy động nguồn vốn TW, để đáp ứng nguồn vốn vay cho các mô hình lớn, mô hình kinh tế tập thể phát triển bền vững trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM” .
 

   Upload
                      Các thành viên giao dịch tại Quỹ TDND xã Cẩm Thành
        
 Hiện nay huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng được 3 quỹ tín dụng nhân dân là Cẩm Thành, Cẩm Yên và Cẩm Hòa với nguồn vốn huy động được gần 40 tỷ đồng. Hàng năm cho hàng ngàn lượt thành viên vay đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để có được kết quả này, các quỹ tín dụng nhân dân đã nâng cao chất lượng tín dụng, năng lực quản trị, điều hành, an toàn thanh khoản, gắn với mở rộng tín dụng là việc kiểm soát chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay. Nhìn chung các quỹ tín dụng nhân dân đều tăng trưởng ổn định về nguồn vốn huy động, thành viên, dư nợ cho vay và chênh lệch thu nhập chi phí. Ông Trần Hoàng Nhung – Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Yên cho biết: “ Điều quan trọng nhất là phải tạo được uy tín, thương hiệu với thành viên, với khách hàng cho vay và chúng tôi luôn sâu sát với nhu cầu về vốn của các thành viên, để kịp thời giải quyết, tuy nhiên phải tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, hiệu quả sử dụng nguồn vốn của thành viên

Với những kết quả mà quỹ tín dụng nhân dân đưa lại, nhiều địa phương ở Cẩm xuyên đang xúc tiến nhân rộng mô hình làm đòn bẩy để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. ông Nguyễn Sỹ Huyền – Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng nói: “ Cẩm Nhượng là một trong những địa phương có khả năng huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân rất cao và trên thực tế trong những năm qua, thì trên địa bàn xã đã có nhiều tư nhân huy động được nguồn vốn và cho bà con vay với lãi suất khá cao. Để chấm dứt tình trạng này và đáp ứng nguồn vốn vay của ngư dân,, sau khi tham quan, học hỏi các quỹ tín dụng nhân dân khác trong Tĩnh, trong huyện, trong tháng 10 này với sự giúp sức của ngân hàng nhà nước, UBND huyện  xã Cẩm Nhượng đã thành lập quỹ tín dụng nhân dân, nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi, để tạo điều kiện cho nhân dân vay đầu tư mua sắm ngư cụ, phương tiện để đánh bắt cũng như chế biến thủy hải sản, xây dựng các HTX, các mô hình theo định hướng xây dựng NTMi”.
 

  Upload
                Thành lập Quỹ TDND tạo điều kiện cho ngư dân Cẩm Nhượng vay vốn
 

      Mặc dù chưa phải là hết những khó khăn và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân chỉ mới có 4 xã. Tuy nhiên với những kết quả đã đạt được là cơ sở quan trọng để các quỹ tín dụng nhân dân tăng vốn điều lệ, vốn huy động, thu hút thêm thành viên mới, đáp ứng nguồn vốn vay cho nhân dân đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đây cũng chính là nền tảng để huyện, các xã, thị trấn nghiên cứu thành lập mới các quỹ tín dụng nhân dân.  

 

                                                         Bài, ảnh: Hồng Phượng – Minh Sơn