huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đảng bộ Cẩm Xuyên gắn phát triển kinh tế với công tác xây dựng Đảng

22/8/2009

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXIX, nhiệm kỳ 2005-2010, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tạo được những dấu ấn quan trọng. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo cho Cẩm Xuyên một sự ổn định vững chắc và từng bước có diện mạo mới, làm cho vùng đất ở cửa ngõ phía Nam thành phố