huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Nghe báo cáo quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đến năm 2020 của huyện Cẩm Xuyên

22/08/2009

Chiều 15-3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội đến năm 2020 của huyện Cẩm Xuyên. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; các thành viên Hội đồng thẩm định; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, nghành cấp tỉnh liên quan; đại diện Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Cẩm Xuyên và đơn vị tư vấn Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp.

Phương hướng phát triển chung của huyện Cẩm Xuyên đến năm 2020 là thương mại, du lịch, dịch vụ- nông nghiệp- công nghiệp, trong đó du lịch- dịch vụ là mũi nhọn và tập trung chuyên canh phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hoá. Giai đoạn 2015- 2020, Cẩm Xuyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả kỳ quy hoạch cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, quy hoạch đảm bảo đồng bộ về kết cấu hạ tầng; phát triển văn hóa- xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nghe báo cáo quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đến năm 2020 của huyện Cẩm Xuyên

Trên cơ sở mục tiêu trên, đơn vị tư vấn xây dựng định hướng phát triển trên các lĩnh vực: công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, nông- lâm- thuỷ sản, khoa học công nghệ và môi trường, văn hoá xã hội và cơ sở hạ tầng. Đồng thời, bản quy hoạch cũng xác định định hướng phát triển theo không gian lãnh thổ như: phát triển không gian đô thị, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung và dự báo về sử dụng quỹ đất.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận những nỗ lực của đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng quy hoạch. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Đơn vị tư vấn cần tiếp thu những ý kiến bổ sung của Hội đồng thẩm định, đồng thời kiểm tra, cập nhật lại tất cả các số liệu để hoàn chỉnh quy hoạch. Huyện Cẩm Xuyên xác định rõ những tác động của bối cảnh kinh tế của tỉnh đến địa phương, đặc biệt là các dự án lớn để đề ra chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp, tận dụng hết lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển. Bên cạnh đó, bản quy hoạch phải có sự phân kỳ phát triển để có những giải pháp cụ thể cho từng thời kỳ. Các sở, ban, ngành góp ý bằng văn bản gửi về UBND tỉnh trước ngày 25-4 để bản quy hoạch hoàn thiện hơn.