huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên và đồn Biên phòng Thiên Cầm xây dựng chương trình phối hợp

12-17-2014

  Thực hiện chương trình phối hợp hoạt đông giữa Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về “ Vận động Phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo” giai đoạn 2012 – 2017. Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên và đồn Biên phòng Thiên Cầm đã tổ chức buổi ký kết về chương trình hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN huyện và Hội LHPN 5 xã ven biển với đồn Biên phòng Thiên Cầm.

                    Upload

       
     Tại buổi ký kết Hội LHPN huyện và  Hội LHPN 5 xã ven biển gồm: Thị trấn Thiên Cầm, Xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Cẩm Dương và xã Cẩm Hoà đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Đồn Biên phòng Thiên Cầm với các nội dung phối hợp tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên Phụ nữ trên các tuyến biên giới bờ biển. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho Hội viên Hội Phụ nữ và mọi tầng lớp nhân dân các xã ven biển thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước; Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động công tác hội ở cơ sở tại các xã ven biển, vận động Phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và chương trình vận động Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh Chính trị - Trật tự an toàn xã hội trên tuyến biển …

                     Upload

     Trên cơ sở những nội dung chủ yếu trong chương trình phối hợp giữa hội LHPN huyện và Hội LHPN 5 xã tuyến biển và Đồn Biên phòng Thiên Cầm nhằm căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động có hiệu quả triển khai thực hiện, đánh giá biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thành công định hướng chiến lược phát triển kinh tế biển đảo, giữ vững môi trường hoà bình trên khu vực biên giới, biển đảo Việt Nam đến năm 2020./.