huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Cẩm Nhượng và xã Cẩm Lộc về thực hiện xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2019.

06-27-2019

    Đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện vừa có buổi làm việc với xã Cẩm Nhượng và xã Cẩm Lộc để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2019. Cùng dự và chỉ đạo tại xã Cẩm Lộc có đồng chí Trần Đình Hải, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy. Tham dự còn có các đồng chí trong tổ công tác tại các xã và lãnh đạo một số ban ngành cấp huyện.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Cẩm Nhượng
về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2019

 

    Theo báo cáo của xã Cẩm Nhượng, trong 6 tháng đầu năm 2019, xã đã tiến hành trồng 1.500 cây phi lau tại trục đường thôn Chùa và Miếu Ngư Ông. Hoàn thiện nhà hiệu bộ, san lấp mặt bằng xây dựng nhà học 3 tầng 18 phòng tại trường THCS ở địa điểm mới. Bàn giao đưa vào sử dụng hội quán thôn Hải Bắc, thôn Hải Nam, thôn Xuân Bắc, khởi công xây dựng nhà hội quán thôn Xuân Nam. Xây dựng 190 m mương thoát nước tại cầu Chui đến khu dân cư thôn Liên Thành và thôn Xuân Bắc. Đổ 200 cột mốc phân lô quy hoạch đất tại thôn Liên Thành. Đắp 8000m3 đất cấp phối đường phần lô khu quy hoạch đất liên Thành. Khởi công xây dựng nâng cấp sân vận động xã. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Huyện để rà soát, khảo sát bổ cứu, hướng dẫn một số tiêu chí khác. Theo báo cáo đánh giá, Cẩm Nhượng có 9/20 tiêu chí đạt là Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa. Một số tiêu chí khác đạt từ 60% đến 98 %.

 


Làm việc tại xã Cẩm Lộc

 

    Đối với xã Cẩm Lộc, theo báo cáo, đến nay xã đã ban hành cơ chế khuyến khích trong quá trình thực hiện khá đồng bộ. Cẩm Lộc đã hỗ trợ 45 ca máy cắt phá bỏ vườn tạp. Hỗ trợ 100% kinh phí máy múc gốc chỉnh trang vườn hộ. Tiến hành giải tỏa trên 4,3 km đường giao thông, thi công 170 m rãnh thoát nước trục xã qua thôn Minh Lộc, Đông Phong. Tiến hành làm trên 1, 6 km đường bê tông giao thông. Thi công 6 phòng học trường mầm non. Triền khai hoàn thành nhà văn xã, Xây dựng và nâng cấp các nhà văn hóa thôn, trạm y tế xã. Tiến hành khảo sát các hộ dân xây dựng vườn mẫu và các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẩu … Đánh giá chung, Cẩm Lộc chỉ có một số tiêu chí đã triển khai đúng tiến độ các nội dung theo khung kế hoạch. Nhiều tiêu chí khác chưa đạt.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện 
kết luận buổi làm việc với xã Cẩm Lộc

 

    Phát biểu tại các đơn vị, Đồng chí Phạm Đăng Nhật yêu cầu đối với Cẩm Nhượng cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM. Cần rà soát khung quy hoạch. Phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ phụ trách các tiêu chí.. Xác định mốc thời gian công việc thực hiện các tiêu chí. Tập trung cao cho các tiêu chí về giao thông, môi trường, khu dân cư mẩu, vườn mẫu.

   Đối với xã Cẩm Lộc tuy có sự vào cuộc của chính quyền và người dân tuy nhiên cần đẩy mạnh nâng cao hơn nữa. Sắp xếp rà soát lại khối lượng công việc, phân công cán bộ phụ trách tiêu chí cụ thể để từ đó gắn trách nhiệm thực hiện. Hoàn thành vấn đề quy hoạch. Vấn đề môi trường trong chăn nuôi, vệ sinh nước sạch. Cần tập trung thực hiện tiêu chí giao thông, đẩy mạnh thực hiện xây dựng tiêu chí vườn mẩu, khu dân cư mẫu ….

 

Đình Tuấn