huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với huyện Cẩm Xuyên về công tác cải cách hành chính

06-14-2019

       Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y –UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu, vừa có buổi làm việc với huyện Cẩm Xuyên về tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015-2018. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban nghành liên quan cấp tỉnh.

        Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Đăng Nhật – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ban liên quan cấp huyện, chủ tịch các xã Cẩm Duệ, Cẩm Lĩnh và Thị trấn Cẩm Xuyên cùng tham dự.

 


Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với  huyện Cẩm Xuyên về công tác cải cách hành chính.
 

      Xác định Cải cách hành chính là nội dung quan trọng nhất, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động chung của huyện nên trong thời gian qua, Cẩm Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nội dung quan trọng của công tác Cải cách hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn hàng năm luôn đạt từ 98,2 – 99,7%, giảm hẳn tình trạng chậm hồ sơ. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp hơn. Quá trình giải quyết hồ sơ cho nhân dân được đảm bảo đúng quy định, tạo sự hài lòng cho người dân đến giao dịch. Huyện đã đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Chủ động xây dựng, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó Cẩm Xuyên cũng đã rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo tính tự chủ trong tổ chức và hoạt động…

       Tại buổi làm việc các đại biểu huyện Cẩm Xuyên cũng đã nêu lên một số vấn đề vướng mắc cần được tháo gỡ như: Công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Cẩm Xuyên còn một số hạn chế, nhất là người đứng đầu của một số cơ quan, địa phương chưa có sự quan tâm đầu tư đúng mức; Chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cấp xã còn thấp, có nhiều sai sót, công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn lúng túng, bị động, số thủ tục, hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận, xử lý ở mức độ 3 còn thấp; Cần bố trí hợp lý công chức tại bộ phận giao dịch một cửa…

       Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả Cẩm Xuyên đạt được trong cải cách hành chính. Đồng thời góp ý một số nội dung liên quan về: Kiểm tra, giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cấp xã; Áp dụng hệ thống ISO, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính; Các giải pháp xây dựng cơ chế một cửa đồng đều giữa các xã; các giải pháp triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3…

 


Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đăng Nhật – Chủ tịch UBND huyện cũng đã thẳng thắn tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên đoàn giám sát và giải trình một số nội dung trong thẩm quyền.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - UVBT Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND Tỉnh phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về công tác cải cách hành chính ở huyện Cẩm Xuyên.

 

       Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y -  UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả huyện Cẩm Xuyên đạt được trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Cẩm Xuyên tiếp tục tập trung cao cho công tác cải cách hành chính, nhất là việc triển khai tại các xã, thị trấn để đáp ứng yêu cầu phát triển; Quan tâm, chủ động khắc phục một cách nghiêm túc các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua các cuộc thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ để chấn chỉnh, đánh giá đúng, thực chất đội ngũ cán bộ, công chức; Tập trung cao độ, làm bài bản, chắc chắn trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.

Minh Sơn – Thanh Huyền