huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Đại hội Hội LHTN huyện Cẩm Xuyên khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

05-20-2019

    Hội LHTN huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Đại hội Hội LHTN huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự ở Tỉnh có Đại diện Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí UVBTV huyện ủy. Đại diện lãnh đạo một số lãnh đạo ban ngành cấp huyện.

 


Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu cho Đại hội LHTN huyện Cẩm Xuyên

 

     Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHTN các cấp huyện Cẩm Xuyên đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ triển khai xây dựng các nội dung, chương trình kế hoạch cụ thể đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên trong như ngày hội việc làm, tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, ngành nghề mới cho hơn 16.000 lượt hội viên thanh niên tham gia.

 


Đại hội Hội LHTN huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

     Bên cạnh đó, hội LHTN trong toàn huyện đang quản lý nguồn vốn ủy thác qua 58 tổ vay vốn với tổng dư nợ hơn 69 tỷ đồng. Qua đó đã tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hội viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Cùng với đó hội liên hiệp thanh niên các cấp cũng luôn tích cực tuyên truyền, hỗ trợ cho thanh niên chủ động nắm bắt gói kích cầu nguồn vốn của Chính phủ, vốn ưu đãi của Trung ương Đoàn. Qua đó thu hút hàng chục tỷ đồng để thanh niên có điều kiện mua sắm trang thiết bị máy móc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Đến nay, toàn huyện xây dựng, thành lập được 125 mô hình kinh tế trong thanh niên làm chủ. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả khai thác thế mạnh của địa phương cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, nhiệm kỳ qua, Hội LHTN huyện Cẩm Xuyên còn thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Trong đó tuổi trẻ toàn huyện đã giúp đỡ nhân dân cải tạo, chỉnh trang 187 vườn hộ. Đảm nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ gần 11.000 cây xanh trên các tuyến đường, các địa điểm công cộng. Tham gia cắm gần 4000 mốc quy hoạch, làm gần 143 km đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng ...

 


Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Huyện ủy Cẩm Xuyên tặng thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

 

     Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được, nhiệm kỳ qua công tác thanh niên vẫn còn một số tồn tại như việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo công tác thanh niên có lúc, có khi chưa kịp thời. Việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước còn chậm ... Đại hội đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng thế hệ thanh niên Cẩm Xuyên thời kỳ mới giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Hoạt động của tổ chức Hội bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ...

 


Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhận nhiệm vụ

 

     Tại đại hội đã có 10 tấm gương thanh niên tiêu biểu được Hội LHTN huyện Cẩm Xuyên khen thưởng. Đại hội cũng đã bầu ra được ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 27 thành viên.

 

Đình Tuấn – Minh Sơn