huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQ/TW đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

05-17-2019

     Huyện ủy Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 – NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Dự hội nghị ở tỉnh có đại diện lãnh đạo Hội Liên minh HTX tỉnh, ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Long – UVBTV, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và các HTX, THT trên địa bàn. Các đồng chí Hà Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 


Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 BCH TW Đảng khóa IX 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 

      Những năm qua, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng. Đến nay toàn huyện có 162 HTX và hơn 900 THT hoạt động các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng …. Sau khi các HTX chuyển đổi và thành lập mới được tổ chức và hoạt động theo đúng nguyên tắc của Luật HTX 2012, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, cơ sở vật chất, trình độ quản lý, phương thức và nội dung hoạt động của HTX được củng cố từng bước. Nhiều loại hình HTX đa ngành nghề được hình thành và phát triển.

 


Toàn huyện có 162 HTX và hơn 900 THT hoạt động các lĩnh vực nông nghiệp,
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng ...

 

     Từ năm 2003 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các mô hình HTX và THT trên địa bàn toàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Gia tăng về chất lượng được thể hiện qua các loại hình sản xuất kinh doanh đa dạng hơn không đơn thuần chỉ có mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp… Hiện có 11 HTX, 24 THT tổ chức liên kết sản xuất với doanh nghiệp trong chăn nuôi lợn, sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm,sản xuất cây dược liệu. Thu nhập của các thành viên HTX và người lao động hơn 2 triệu đồng/ tháng, một số HTX có mức thu nhập từ 4 -6 triệu đồng/ tháng. Bên cạnh đó với nhiều chính sách khuyến khích nông nghiệp, nông thôn kinh tế tập thể đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém, được củng cố về một bước tổ chức, nâng cao năng lực nội tại. Số HTX có lãi tăng dần lên, yếu kém giảm đi. Đây là kết quả quan trọng tạo tiền đề để tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể trong những năm tới. Ngoài ra các cấp ủy và tổ chức đảng luôn có trách nhiệm quán triệt, tổ chức triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, tạo nhận thức đúng vị trí, vai trò kinh tế tập thể phát triển đúng hướng và sản xuất kinh doanh có hiệu quả.   

 


Hoạt động sản xuất kinh doanh của các mô hình HTX và THT
 trên địa bàn toàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

 

       Phát huy những thành tích đã đạt được trong 15 năm qua, trong những năm tiếp theo tiếp tục kiện toàn, củng cố các HTX yếu kém, định hướng phát triển mạnh mẽ ngành nghề, dịch vụ. Đặc biệt các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tín dụng nội bộ, dịch vụ môi trường, chế biến, bảo quản nông sản. Đa dạng hơn các loại hình dịch vụ tổng hợp gắn  với phát triển nông nghiệp và liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị. Phấn đấu mỗi xã xây dựng 1 HTX sản xuất sản phẩm theo quy trình OCOP…

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những quan điểm, những trăn trở cần được tháo gỡ như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt giải quyết các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, vấn đề dã cào tại biển Cửa Nhượng, quan tâm đến sự sinh tồn của biển. Khó khăn trong nguồn vốn vay. Tạo quyền hạn cho đơn vị môi trường. Cần cho các HTX thuê đất để hoạt động kinh doanh được thuận lợi…

 


Đồng chí Hà Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy 
​phát biểu kết luận hội nghị

 

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy khẳng định: Kinh tế tập thể, HTX có vai trò và đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể tiếp tục phát triển gắn với mục tiêu thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó khuyến khích hình thành các HTX theo lĩnh vực ngành nghề mới, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể…

    Tại hội nghị, đã có 10 tập thể được UBND huyện Cẩm Xuyên khen thưởng cho những thành tích cung như đóng góp vào phong trào phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn toàn huyện thời gian qua.

 

Đình Tuấn – Thanh Huyền