huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Xã Cẩm Lạc ra quân phá bỏ bờ thửa, cày cải tạo đất chuẩn bị sản xuất vụ Hè Thu 2019

05-15-2019

      Trong những ngày này bà con nông dân xã Cẩm Lạc tập trung ra quân phá bỏ bờ thửa manh mún nhỏ lẽ thành cánh đồng lớn, cày ải, cải tạo đất chuẩn bị cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2019.

 


Nhân dân xã Cẩm Lạc ra quân phá bở thửa.

 

     Vụ Hè Thu 2019 xã gieo cấy hơn 450 ha lúa. Sau khi thu hoạch xong vụ Xuân xã đã chỉ đạo bà con nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo tập trung ra đồng phá bỏ bờ thửa manh mún nhỏ lẽ và cày ải cải tạo đất nhằm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng sản lượng cho vụ Hè Thu sắp tới.

 


Cùng với phá bờ thửa, bà con nông dân xã Cẩm Lạc cày bừà làm đất để chuẩn bị sản xuất vụ hè thu.

 

     Trong đợt đầu ra quân xã đã chỉ đạo làm điểm 10 ha tại thôn Hưng Đạo sau đó sẽ đồng loạt triển khai các thôn trong toàn xã. Theo đó để khuyến khích bà con nông dân trong sản xuất xã cũng đã hỗ trợ 100% các ca máy cày và giống lúa để bà con sản xuất đồng thời tiếp tục chỉ đạo làm đất đến đâu lấy nước đến đó theo kế hoạch đến ngày 25/5 sẽ tiến hành xuống giống đảm bảo lịch thời vụ đã đề ra.

 

Ngọc Long