huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Xã Cẩm Lĩnh đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang giao thông, xây dựng NTM

03-22-2019

       Nhằm phấn đấu xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019, ngay từ những tháng đầu năm xã Cẩm Lĩnh huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo 6 đơn vị thôn xóm trong toàn xã đồng loạt ra quân phát quang, giải tỏa mở rộng hành lang đường giao thông và xây tường rào, mương thoát nước tại các khu dân cư. Đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đến kiểm tra, đôn đốc và động viên, khích lệ cán bộ và nhân dân xã nhà hoàn thành khối lượng công việc đã đề ra.

 


Tất cả các thôn xóm ở xã Cẩm Lĩnh đều đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang giao thông, mở rộng các tuyến đường đảm bảo theo tiêu chí NTM.

 

     Để phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc đúng kế hoạch, xã Cẩm Lĩnh đã thành lập các tổ công tác bám sát từng địa bàn thôn xóm để chỉ đạo thực hiện, huy động hàng chục ca máy cùng với bà con nhân dân thực hiện giải phóng hành lang giao thông. Ra quân cắm mốc, lên khung kế hoạch triển khai đồng bộ trên tất cả các đơn vị thôn xóm, trong đó chọn các thôn điểm để chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và nhân rộng.Tính đến thời điểm hiện tại xã đã tiến hành giải tỏa được hơn 4km đường giao thông, tháo dỡ hơn 8000m tường rào tại các đơn vị thôn xóm. Theo kế hoạch thì sẽ quyết tâm hoàn thành việc giải tỏa trong tháng 4 và sẽ tiến hành xây mương rãnh thoát nước, bồn hoa và trồng cây xanh.

 


Nhân dân ở Cẩm Lĩnh đồng tình phấn khởi hiến đất, đập dở tường rào, dời dọn cây cối để mở rộng các tuyến đường.

 

      Với khí thế thi đua sôi nổi, phong trào xây dựng NTM ở xã Cẩm Lĩnh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận, vào cuộc một cách có trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Đây sẽ là nền tảng, là điều kiện quan trọng để xã Cẩm Lĩnh tiếp tục khắc phục khó khăn, huy động nội lực, tranh thủ các điều kiện ngoại lực để từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng lộ trình đề ra, xây dựng xã Cẩm Lĩnh đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.

 


 

      Đến kiểm tra tại các đơn vị thôn xóm của xã Cẩm Lĩnh đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương tinh thần, hăng hái ra quân xây dựng NTM của cán bộ và bà con nhân dân trong toàn xã, Mặc dầu sẽ còn có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhưng với khí thế như thế này đông chí Bí thư huyện ủy tin tưởng xã Cẩm Lĩnh sẽ đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

 

Ngọc Long