huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin y tế

Trung tâm YTDP Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức đầu năm 2019

02-20-2019

     Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2019

 

 


Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động y tế dự phòng huyện năm 2019.

 

    Tại Hội nghị đã được thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Trung tâm Y tế dự phòng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019, báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra năm 2018, triển khai kế hoạch 2019; thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 và phát động thi đua năm 2019. Trong đó năm vừa qua kết quả các hoạt động chuyên môn được thực hiện tốt như chủ động tăng cường công tác giám sát, phát hiện bênh dịch không có vụ dịch nào lớn xẩy ra trên địa bàn. Thường xuyên chú trọng công tác TT- GDSK, công tác khám tạo lập hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân, xây dựng Cơ sở Y tế Xanh - sạch - đẹp - an toàn. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia. Phân công cán bộ giám sát chỉ đạo xây dựng Tiêu chí quốc gia Y tế xã giai đoạn đến 2020 gắn với phòng trào xây dựng Nông thôn mới.

 


Trong năm 2018, công tác y tế dự phòng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
đã đạt được nhiều kết quả tích cực

 

      Cũng tại hội nghị tập thể công chức viên chức quyết tâm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế trong năm 2019. Như thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước nghành Y tế “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thi đua thưc hiện tốt “Qui tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế”. Thực hiên qui định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngủ cán bộ công chức, viên chức. Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, phòng chống bệnh dịch tốt. Nâng cao chất lượng hồ sơ sức khoẻ điện tử cá nhân, phấn đấu đến hết quý II/2019 chất lượng đạt 100%. Thực hiện  Phong trào cơ quan, công sở văn minh, không khói thuốc, trạm Y tế xã, thị trấn “Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn”. Đảm bảo thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động …

 


Có 6 tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm qua

 

     Cũng tại hội nghị, Đại diện Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Đồng thời trao tặng giấy khen của UBND huyện  cho 6 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong đó có 3 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

 

Thành Trung ( Trung tâm y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên )