huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019

02-15-2019

    Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên phối hợp với ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luậnchính trị cho 140 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019. Về dự và trực tiếp giảng dạy có đồng chí Lê Văn Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Hà Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Đình Phi- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

 


 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 140 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

 

     Trong thời gian 2 ngày, các tân binh đã được giảng viên của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị Trần Phú lên lớp các chuyên đề: Lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Xuyên năm 2018 và định hướng năm 2019.Trong đó tập trung vào các nội dung vị trí, ý nghĩa của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Cơ sở hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước. Lịch sử chống ngoại xâm hào hùng và anh dũng của dân tộc. Sự gắn bó mật thiết giữa bảo vệ đất nước đi liền với bảo vệ giống nòi, bảo vệ bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới như: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Giáo dục ý thức kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành động xâm phạm lợi ích của quốc gia, dân tộc. Ngoài ra đối với tình hình quốc tế, trong nước tác động tới lĩnh vực quốc phòng – an ninh. Quan điểm của Đảng ta về bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

 


Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với các tân binh về nội dung Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

 


Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các tân binh rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 

     Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các tân binh tiếp tục củng cố và nâng cao trình độ nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Từ đó nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Đình Tuấn – Minh Sơn