huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên lần thứ XI – Khoá XVIII

01-21-2019

    UBMTTQ Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên lần thứ XI – Khoá XVII. Tổng kết công tác mặt trận năm 2018, triên khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Dự hội nghị ở tỉnh có đại hiện UBMTTQ tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình- Phó bí thư thường trực huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Thanh Long – UVBTV, Trưởng ban dân vận huyện uỷ, đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Hội nghị uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên lần thứ XI – Khoá XVII.
Tổng kết công tác mặt trận năm 2018, triên khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019.

 

     Năm 2018 hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Khắc phục hành chính hoá, tập trung bán sát cơ sở để tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên hội viên và nhân dân. Thực hiện tốt Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH của địa phương. Trong năm qua, Ban công tác mặt trận các khu dân cư đã vận động nhân dân giải toả hơn 46km hành lang giao thông, hiến hơn 40 nghìn m2 đất, đóng góp trên 90 tỷ đồng làm đường giao thông, kênh mương bê tông, rãnh thoát nước, hội quán thôn… Hỗ trợ nhân lực giúp hơn 450 hộ làm vườn mẫu, 30 thôn xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, phát triển các mô hình kinh tế. Thực hiện công tác an sinh xã hội toàn huyện đã vận động và tiếp nhận được hơn 13 nghìn suất quà tặng cho các đối tượng người có công, hộ ghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các hoàn cảnh đặt biệt khó khăn,hỗ trợ làm mới được 25 nhà đại đoàn kết cho hội viên …Tuyên truyền vận động hội viện thực hiện tốt Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiện dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Hướng dẫn  các địa phương tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng  của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, cũng cố ANQP, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

 


Tặng hoa cho các đồng chí đã nghỉ hưu theo chế độ.

 

    Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận nêu lên những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Đồng thời đề ra nhưng phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

 


Trao tặng kỷ niệm chương của TW MTTQ Việt Nam cho 2 cá nhân

 


Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

 

    Tại hội nghị đã bầu bổ sung 8 đồng chí vào Uỷ viên UBMTTQ huyện khoá 18 nhiệm kỳ 2014- 2019. Có 2 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của UBTW MTTQ Việt Nam. Có 3 tập thể và 1 cá nhân được UMTTQ Tỉnh đã tặng bằng khen. Có 7 tập thể và 5 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen và có 4 tập thể và 5 cá nhân được UBMTTQ huyện tặng giấy khen.

 


Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019

 

      Tại hội nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn đã ký giao ước thi năm 2019.

 

Minh Sơn – Phương Thảo.