huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Đồng chí Lê Đình Sơn, UVBCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐNĐ Tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên

01-17-2019

       Đồng chí Lê Đình Sơn, UVBCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐNĐ Tỉnh vừa dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên theo tinh thần gợi ý kiểm điểm của công văn 1312 ngày 14/12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự còn có đồng chí Đặng Quốc Vinh, UVBTV, Phó chủ tịch UBND Tỉnh, đồng chí Phan Cao Thanh, UVBTV, Trưởng Ban dân Vận Tỉnh ủy. Các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra, Sở nội vụ, văn phòng NTM Tỉnh.

 

     
Đồng chí Lê Đình Sơn, UVBCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐNĐ Tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên

 

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm của Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên, đồng chí Lê Đình Sơn, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND Tỉnh gợi ý việc kiểm điểm dựa trên tinh thần đoàn kết, xây dựng. Việc kiểm điểm phải làm rõ được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo. Đặc biệt là các giải pháp để làm tốt hơn cho công tác xây dựng Đảng. Kiểm điểm để làm rõ mức độ kể cả có hay không và ở mức độ nào, tập trung vào tinh thần tự phê bình để làm tốt hơn. Cách làm gợi ý kiểm điểm và kiểm điểm nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Có trình bày về gợi ý làm việc của các đồng chí giải trình UBND huyện và của thường vụ huyện ủy. Trình bày ngắn gọn, giành thời gian cho các đồng chí Ban thường vụ phát biểu. Chú trọng đến phân tích gợi ý đó nguyên nhân đó tồn tại như thế nào, và chủ yếu phân tích vào nguyên nhân chủ quan.

 


Với tinh thần xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, BTV huyện ủy Cẩm Xuyên sẽ tiến hành kiểm điểm đảm bảo chất lượng, đúng các hướng dẫn của TW, của Tỉnh.
 

      Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên đã thống nhất đồng thuận điều hành khẩn trương, chất lượng đi thẳng vấn đề kiểm điểm  Trên tinh thần trách nhiệm thẳng thắn đi vào nhìn nhận những nội dung chủ yếu, nhất là những nội dung liên quan đến chủ quan trong công tác điều hành lãnh đạo chỉ đạo tham gia thực hiện nhiệm vụ về thu hút đầu tư, quản lý đất đai chi trả chi phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, xây dựng NTM. Vấn đề huy động sức mạnh tập thể của Ban thường vụ huyện ủy, tập thể lãnh đạo UBND huyện trong công tác chỉ đạo điều hành. Tinh thần trách nhiệm của tính gương mẩu trong chỉ đạo, điều hành …

      Trước đó thực hiện Hướng dẫn số 16 – HD/TW của Ban tổ chức TW về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp. Ban thường vụ Tỉnh ủy gợi ý đối với tập thể Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần đi sâu và làm rõ nhiều nội dung. Đồng thời đề nghị ban thường vụ huyện ủy có báo cáo giải trình kiểm điểm nghiêm túc làm rõ nguyên nhân trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

     Trong buổi sáng, Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên sẽ tập trung kiểm điểm tập thể và trong buổi chiều sẽ tập trung kiểm điểm cá nhân thường trực huyện ủy.

 

Đình Tuấn – Minh Sơn