huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin y tế

Tập huấn dự phòng, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại tạm y tế

01-17-2019

     Viện dinh dưỡng TW và tổ chức Y tế thế giới WHO phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên tổ chức lớp tập huấn dự phòng, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình cho các trạm trưởng y tế 27 xã, thị trấn trên địa bàn.

         


Tập huấn dự phòng, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường

 

   Trong thời gian 1 ngày các học viên được giảng viên trường Đại học y Hà Nội truyền đạt các nội dung cơ bản như quản lý điều trị tăng huyết áp tại trạm y tế. Khám bệnh kê đơn tăng huyết áp, thảo luận các ca lâm sàng. Hướng dẫn và thực hành làm bệnh án điều trị ngoại trú. Truyền thông về giảm ăn muối và tăng huyết áp tại cộng đồng. Giáo dục bệnh nhân về tuân thủ đều trị, chế độ dinh dưỡng hợp lý, hoạt động thể lực. Cách kết hợp thuốc điều trị và xử lý cấp cứu khi tăng huyết áp. Tam giác vàng trong quản lý tăng huyết áp. Các bước điều trị, tư vấn cho bệnh nhân và gia đình … Nhìn chung tất cả các học viên tham dự khóa học đều được đánh giá trước, sau và đạt kết quả khá, tốt sau khi tham gia tập huấn.

       Giảng viên trường Đại học y Hà Nội đang truyền đạt các nội dung
cơ bản trong quản lý điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường

 

   Thông qua lớp tập huấn nhằm đào tạo cho cán bộ y tế cơ sở nắm nguyên lý chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn diện, liên tục cho cá nhân và hộ gia đình ở tất cả các lứa tuổi, giới tính. Đây còn nhằm củng cố về phòng, chống bệnh không lây nhiễm nói chung và bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình nói riêng trong giai đoạn 2018-2020.

 

Đình Tuấn – Thanh Huyền