huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên triển khai nhiệm vụ năm 2019 và ký kết phong trào thi đua

01-11-2019

      LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và ký kết phong trào thi đua. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Hải Yến – Phó chủ tịch LĐLĐ Tỉnh và đại diện các Ban LDLĐ Tỉnh. Ở huyện có đồng chí Biện Văn Thuyết – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, đồng chí Lưu Thị Tâm – Phó chủ tịch HĐND huyện.

 


LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên tổng kết hoạt động năm 2018, Triển khai nhiệm vụ năm 2019 và ký kết phong trào thi đua.

 

          Năm 2018 Liên đoàn Lao động huyện bám sát các chỉ tiêu và chỉ đạo của Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh cùng với nhiệm vụ của địa phương nên đạt được kết quả cao. Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tỉnh giao; hoạt động của CĐCS ngày càng có chiều sâu và đi vào nề nếp. Nhiều tổ chức, hoạt động của công đoàn cấp trên được các CĐCS đồng tình cao và tổ chức thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị và địa phương. Liên đoàn Lao đông huyện Cẩm Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên,  tổ chức triển khai và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh XVIII đến tận cán bộ, đoàn viên. Cùng với đó xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội.

 


Thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó chủ tịch LĐLĐ Tỉnh đã trao Bằng Khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho CĐCS Trung tâm y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên...

 

      LĐLĐ huyện đã thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên CNVCLĐ và các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Có 100% CĐCS khối HCSN tổ chức hội nghị CBVC, 70% khối DN tổ chức hội nghị người lao động và có nhiều bản thỏa ước lao động tập thể đạt chất lượng. Việc phối hợp với kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách như việc làm, đời sống, chế độ BHLĐ, BHYT, BHXH, BHTN đạt kết quả cao;  Trợ cấp 7 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 110 triệu đồng, chi trợ cấp khó khăn cho 418 trường hợp với số tiền hơn 130 triệu đồng.  Tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân năm 2018 trao 40 suất quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn,  trị giá mỗi suất quà 500.000đ. Duy trì nguồn vốn vay quỹ giải quyết việc làm cho CNVCĐ với tổng số tiền 150 triệu đồng, cho 05 hộ CNVCLĐ vay, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

 


... Và trao kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 cá nhân.

 

      Công đoàn huyện đã  Phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ hưởng ứng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH của huyện và của địa phương. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được các tổ chức công đoàn từ huyện đến cơ sở tham gia tích cực và thực hiện có hiệu quả; mỗi Công đoàn cơ sở Khối HCSN cấp huyện đều được phân công phụ trách, đỡ đầu 1 xã trong việc xây dựng nông thôn mới, nhiều CĐCS đã có nhiều cách làm phù hợp như: Tham gia giao ban, hướng dẫn các xã nâng cao hiệu quả xây dựng các tiêu chí, mỗi đoàn viên đóng góp một ngày lương hỗ trợ các xã được đỡ đầu xây dựng tủ sách, trồng hàng rào xanh, cây xanh, chỉnh trang cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn…Các CĐCS khối xã, trường học vận động đoàn viên hiến đất, hiến cây, hiến công trình để làm đường bê tông, huy động hàng ngàn ngày công để hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới...

 


Đại diện LĐLĐ Tỉnh trao Bằng Khen của LĐLĐ Tỉnh cho 4 tập thể.

 


... có 28 cá nhân được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng Khen.

 

     Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những tồn tại, hạn chế,  nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Năm 2019,  LĐLĐ huyện sẽ  tập trung thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công đoàn và huyện; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định, và tiến bộ trong các doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Công đoàn góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 


Có 6 Tập thể và 6 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen, LĐLĐ huyện cũng đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân.

 

     Với nhiều kết quả đạt được năm 2018, các cấp công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã có 4 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 1 tập thể được Tổng lĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; có 4 tập thể và 28 cá nhân được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen, có 6 Tập thể và 6 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen, LĐLĐ huyện cũng đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân.

 

                                                Hồng Phượng – Minh Sơn